Конференції

СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІОКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ ТИТАН–СРІБЛОЗАМІЩЕНИЙ ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТ

О.В.Ляснікова,
 
О.О.Дударева,
 
В.М.Лясніков,
 
І.П.Гришина,
 
О.А.Маркелова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2658

Анотація

Методами інфрачервоної спектроскопії та рентгеноструктурного фазового аналізу досліджено синтезований порошок сріблозаміщеного трикальційфосфату. Описано технологію плазмового напилення покриттів на його основі. Досліджено структурно-морфологічні та фізико-хімічні характеристики отриманих покриттів, а також визначено їх адгезійну міцність і ступінь гідрофільності.


КОМПОЗИТНЕ ПОКРИТТЯ, ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ, СРІБЛОЗАМІЩЕНИЙ ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТ