Порошкова металургія

№ 11/12 2018 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Ю.Ф.Луговський, В.О.Зорін, В.А.Назаренко, С.А.Спірідонов, В.М.Нищенець, О.Ю.Коваль
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ПРОКАТАНИХ МАТЕРІАЛІВ З ОРГАНІЗОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ НА ОСНОВІ БЕЗПЕРЕРВНОГО МЕТАЛЕВОГО ВОЛОКНА
ІІ. ОПІР УТОМІ, ВІБРОМІЦНІСТЬ ТА ВІБРОДЕФОРМIВНІСТЬ
3

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
М.Паідар, М.Расулі, М.Кенешлоо, Х.Бабаі
ВПЛИВ ЧАСТИНОК SiC НА СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПОВЕРХНЕВОГО КОМПОЗИТУ AA6061/SiC, СФОРМОВАНОГО ФРИКЦІЙНИМ ПЕРЕМІШУВАННЯМ
13
В.П.Солнцев, І.О.Гусарова, Г.О.Фролов, Т.О.Солнцева, К.М.Петраш, В.А.Назаренко, А.М.Потапов, Саленко О.Ф, І.І.Деревянко, Т.А.Манько
РОЗРОБКА ДИСПЕРСНО-ЗМІЦНЕНОГО ПОРОШКОВОГО СПЛАВУ НА ОСНОВІ НІХРОМУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ З НЬОГО МАКЕТУ МЕТАЛЕВОЇ ТЕПЛОЗАХИСНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
23

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Г.Л.Жунківський, Т.В.Мосіна, І.П.Нешпор, О.М.Григорьєв, В.А.Котенко
КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ДИБОРИДУ ЦИРКОНІЮ З НІКЕЛЕМ І ЙОГО СПЛАВАМИ
ІІ. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ БОРИД ЦИРКОНІЮ–НІХРОМ
33
В.Г.Полторацький
НАДТВЕРДІ КОМПОЗИЦІЙНІ ПОРОШКИ АБРАЗИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ АЛМАЗУ ТА КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ З ВУГЛЕЦЕВОЮ ЗВ’ЯЗКОЮ
40
Л.Н.Рабінський, К.Л.Кузнєцова
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ НАПРУГ У ВИСОКОПОРИСТІЙ ВОЛОКНИСТІЙ КЕРАМІЦІ НА ОСНОВІ НІТРИДУ КРЕМНІЮ
53

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
О.П.Уманський, М.С.Стороженко, М.В.Кошелєв, М.М.Антонов, М.А.Васильківська, І.І.Тимофєєва
ВПЛИВ СКЛАДУ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМ FeNiCrBSiC–MeB2 НА ОСОБЛИВОСТІ ОКИСНЕННЯ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
62

КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МАГНІЮ ДЛЯ НІКЕЛЬ-МЕТАЛОГІДРИДНИХ БАТАРЕЙ
73
Ю.В.Вербовицький, Н.Ю.Журіна, І.Ю.Завалій, Т.М.Засадний
КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МАГНІЮ ДЛЯ НІКЕЛЬ-МЕТАЛОГІДРИДНИХ БАТАРЕЙ
73
В.Ертурун, О.Шахін
ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ, ЗМІЦНЕНИХ SiC, ПРИ ПОДРІБНЕННІ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ
82

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
З.А.Дурягіна, І.А.Лемішка, А.М.Тростянчин, В.В.Кулик, С.Г.Швачко, Т.Л.Тепла, Е.І.Плешаков, Т.М.Ковбасюк
ВПЛИВ МОРФОЛОГІЇ ТА ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ПОРОШКІВ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ МАРКИ ВТ20 НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПЛАВЛЕНИХ ПОКРИТТІВ
93
Сіддхарт П.Ешвар, П.Аравінд, K.Дханапал, Н.Арункумар, A.Стівен
ВПЛИВ АКТИВАЦІЇ ПОВЕРХНІ НАНОЧАСТИНОК MoS2 НА ХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ НА НИХ НІКЕЛЮ
101

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Заїкіна, В.Г.Хоружа, К.Є.Корнієнко, Д.В.Павлючков, К.А.Мелешевич, Т.А.Веліканова
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al—Ti—Pt
II. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСА СИСТЕМИ Al–Ti–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt
108
Т.М.Легка, Т.М.Міка, †Ю.В.Мільман, Н.П.Коржова, І.В.Воскобойнік, Н.М.Мордовець
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ Al-КУТА ФАЗОВОЇ ДІАГРАМИ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Ge–Mg
116
І.В.Бродніковська, Є.М.Бродніковський, М.М.Бричевський, О.Д.Васильєв
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТВЕРДИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ 10Sc1CeSZ ТА 8YSZ КЕРАМІЧНИХ ПАЛИВНИХ КОМІРОК МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ
125

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, М.В.Карпець, М.О.Крапівка, О.А.Рокицька, А.В.Самелюк
ВПЛИВ CКЛАДУ НА ФОРМУВАННЯ КУБІЧНОГО АПРОКСИМАНТA В СПЛАВАХ СИСТЕМИ Ti–Cr–Al–Si–O
135

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
М.І.Денисенко, В.А.Маслюк, Р.В.Яковенко
ПОРОШКОВІ ХРОМИСТІ КАРБІДОСТАЛІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КОРМОДРОБАРОК
146