Порошкова металургія

№ 01/02 2018 рік

Зміст


Пам"ятi Г.В.Самсонова
П.I.Лобода
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТI АРМОВАНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРIАЛIВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ СПРЯМОВАНОЇ КРИСТАЛІЗАЦIЇ
17
В.Б.Винокуров, М.С.Ковальченко, Л.І.Клименко, М.Д.Бега, Т.В.Мосіна
КІНЕТИКА НЕIЗОТЕРМIЧНОГО СПIКАННЯ ПОРОШКА ДИБОРИДУ ЦИРКОНIЮ З ДОБАВКОЮ КАРБIДIВ БОРУ I ХРОМУ ПIД ТИСКОМ У ВАКУУМI
35
М.С.Ковальченко, О.І.Толочин, Р.В.Литвин
ДИНАМІКА УЩІЛЬНЕННЯ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО КЕРМЕТУ WC + 25% (мас.) Co ПРИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОМУ УДАРНОМУ СПІКАННІ У ВАКУУМІ
50
А.В.Лаптєв, О.М.Мисливченко, О.І.Толочин, М.В.Карпець, Т.А.Сілінська, Л.М.Кузьменко
ВЗАЄМОДIЯ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМI WC–Fe2O3–NiO–С ПРИ НАГРIВАННI У ВАКУУМI ТА АРГОНІ
64
М.А.Турчанiн, П.Г.Агравал, Т.Я.Великанова, А.А.Водоп’янова
ПРОГНОЗУВАННЯ КОНЦЕНТРАЦIЙНИХ ОБЛАСТЕЙ АМОРФІЗАЦІЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РОЗПЛАВІВ В РАМКАХ CALPHAD-МЕТОДУ
75
О.М.Григорьєв, А.Д.Панасюк, І.О.Подчерняєва, І.П.Нешпор, Д.В.Юречко
МЕХАНIЗМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИЦIЙНОЇ КЕРАМIКИ НА ОСНОВI ZrB2 СИСТЕМИ ZrB2–SiC–AlN
93

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Хайянь Чeн, Айчжeнь Сун, Мяо Лян, Цзялi Лi, Жуйцзе Дуань, Сяньлiн Ван, Чунься Чжао, Цзiн Ван
ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОЇ СТРОНЦІЄМ КЕРАМІКИ СКЛАДУ Na0,5Bi0,5TiO3–Ba(1–x)SrxTi0,995Zr0,005O3, ОТРИМАНОЇ ТВЕРДОФАЗНИМ СИН-ТЕЗОМ З ПОРОШКIВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ ВОЛОГИМ МЕТОДОМ
99

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
С.М.Лакиза, М.І.Гречанюк, О.К.Рубан, В.П.Редько, М.С.Глабай, О.Б.Милосердов, О.В.Дуднік, С.В.Прохоренко
ТЕПЛОБАР’ЄРНI ПОКРИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПОШУК I ДОСЛIДЖЕННЯ
107

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Заїкiна, В.Г.Хоружа, К.Є.Корнієнко, Т.Я.Великанова
ФАЗОВI РIВНОВАГИ В АЛЮМIНIЄВОМУ КУТI СИСТЕМИ Al–Ti–Pt
144