Конференції

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТI АРМОВАНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРIАЛIВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ СПРЯМОВАНОЇ КРИСТАЛІЗАЦIЇ

П.I.Лобода
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2480

Анотація

Викладено досягнення одного із перспективних напрямків розвитку наукової школи Г. В. Самсонова в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Представлено основні дані щодо уточнення: механізмів зародження i росту кристалів із розплавів евтектичних сплавів, формування їх мікроструктури і фазового складу; механізмів зміцнення армованих композиційних матеріалів із ізотропною та анізотропною мікроструктурою для роботи в екстремальних умовах швидкісного нагрівання-охолодження, ударної взаємодії, циклічного навантаження та агресивного середовища. Представлено фізико-механічні властивості армованих композиційних матеріалів у широкому інтервалі температур. Наведено області застосування армованої кераміки.


АРМОВАНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ВЛАСТИВОСТІ, ЕВТЕКТИЧНІ СПЛАВИ, КЕРАМІКА, КОМПОЗИТИ, МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ, СПРЯМОВАНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, СТРУКТУРА