Порошкова металургія

№ 07/08 2018 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
М.П.Сав`як, О.Б.Мельник, М.А.Васильківська, І.І.Тимофєєва, В.I.Iвченко, †І.В.Уварова
ОСОБЛИВОСТI МЕХАНОСИНТЕЗУ БОРИДIВ ТАНТАЛУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНIВ БОРУ В ТАНТАЛI
3
О.Сахін, В.Ертурун
ВПЛИВ ДОБАВОК МАГНІЮ НА СТРУКТУРУ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ
16

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, Ю.М.Подрезов, Я.І.Євич, О.Ю.Коваль, Є.О.Потіпака
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДЕФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al– Mg–Х.
II. ВИСОКОЛЕГОВАНІ ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ СИСТЕМИ Al–Mg
25

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
О.І.Гетьман, Л.M.Капітанчук
ВИНИКНЕННЯ ДИФУЗІЙНОЇ ПОРИСТОСТІ У ПЛІВКАХ ІМПРЕГНОВАНИХ WBa-ТЕРМОКАТОДІВ М-ТИПУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕМІСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТОДІВ
51
Ю.С.Кагановський, Л.Н.Парицька
РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ ПРИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОМУ СПІКАННІ ТА ЛЕГУВАННІ НАНОРОЗМІРНИХ ПОРОШКІВ
65
В.С.Кружанов
СУЧАСНЕ ВИРОБНИЦТВО ПОРОШКОВИХ ВИРОБІВ З ВИСОКОЮ ЩІЛЬНІСТЮ Й МІЦНІСТЮ МЕТОДОМ ПРЕСУВАННЯ–СПІКАННЯ
76

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Н.Шарма, К.Кумар, Г.Сінгх, П.Шарма
ЗНОШУВАННЯ БІОМЕДИЧНОГО ПОРИСТОГО СПЛАВУ Ni50–xTi50Cux ПРИ ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
98

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
П.Лада, A.Міазга, П.Базарник, K.Koнoпка, M.Шафран
МЕЖА ПОДІЛУ ЦИРКОНІЙ–ТИТАН У КОМПОЗИТІ НА ОСНОВІ КЕРАМІКИ
111

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
Ю.Г.Ткаченко, Д.З.Юрченко, І.І.Тимофєєва, В.Ф.Бритун
ВПЛИВ СКЛАДУ ЕЛЕКТРОДІВ ЗІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ TiC–(Fe–Cr–Si–Al)НА ФОРМУВАННЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ЗНОСО- І ЖАРОСТІЙКИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА СТАЛІ
119

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.С.Судавцова, К.Ю.Пастушенко, М.О.Шевченко, М.І.Іванов, В.Г.Кудін
ТЕРМОДИНАМIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТА ФАЗОВI РIВНОВАГИ В СПЛАВАХ СИСТЕМИ Ce–Sn
130

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Т.А.Веліканова, М.В.Грайворонський, О.М.Заславський, М.В.Кiндрачук
НОВА МЕТАСТАБIЛЬНА ТЕРНАРНА ФАЗА Fe7,5MoC1,5: НАНОРОЗМIРНI СТАНИ ТА Mn-ПОДIБНИЙ ПОЛIМОРФIЗМ
138
Зекі Аудін, Селвін Тургут, Хатіс Зехра Акбас
СТРУКТУРНІ ВІДМІННОСТІ КЕРАМІКИ BaTiO3, ДЕАГЛОМЕРОВАНОЇ УЛЬТРАЗВУКОВИМ ТА МЕХАНОХІМІЧНИМ МЕТОДАМИ
150