Порошкова металургія

№ 05/06 2018 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
В.А.Маслюк, Е.С.Караїмчук, В.Д.Курочкін, А.А.Мамонова, О.І.Хоменко
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКУ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОГО ФЕРОХРОМУ, ОТРИМАНОГО З ФХ800 ФЕРОСПЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, О.В.Вдовиченко, Ю.М.Подрезов, М.П.Гадзира, Я.І.Євич
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДЕФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al–Mg–Х
I. ВПЛИВ УМОВ ПРОКАТКИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ ПОРОШКОВИХ СТРІЧОК, ЗМІЦНЕНИХ НАНОЧАСТИНКАМИ SiC
11

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
У.Чавдар, О.Аккурт
ВПЛИВ СПІКАННЯ НА МІКРОСТРУКТУРУ, ТВЕРДІСТЬ ТА ТРИБОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ АЛЮМІНІЙ–ГРАФЕНОВІ НАНОПЛАСТИНКИ
21

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Т.В.Дубовик, А.І.Іценко, Т.П.Гребенок, А.А.Рогозинський, Н.С.Зяткевич, Р.В.Литвин, М.С.Ковальченко
ВИГОТОВЛЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ТЕРМОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ
30

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
І.П.Нешпор, Т.В.Мосіна, О.М.Григорьєв, Д.В.Ведель, А.В.Васін, А.В.Русавський, О.М.Назаров
МОДИФIКУВАННЯ ПОВЕРХНI КЕРАМIКИ СИСТЕМИ ZrB2–SiC ДЛЯ ПIДВИЩЕННЯ ЇЇ КОРОЗIЙНОЇ СТIЙКОСТI
37

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
†О.В.Паустовський, В.Є.Шелудько, Є.Я.Тельников, О.К.Марчук, В.В.Кременицький, О.П.Тарасюк, С.П.Рогальський
СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI ГРАФЕНВМIСНИХ ТОВСТИХ ПЛIВОК
46
Л.Р.Шагинян, В.Ф.Бритун, М.О.Крапівка, С.О.Фірстов, А.В.Котко, В.Ф.Горбань
ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК СПЛАВУ Cr–Co–Cu–Fe–Ni, ОТРИМАНИХ МАГНЕТРОННИМ РОЗПИЛЕННЯМ
56
О.В.Дуднік, С.М.Лакиза, М.І.Гречанюк, О.К.Рубан, В.П.Редько, М.С.Глабай, О.Б.Милосердов
МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ Gd2Zr2O7 ДЛЯ ТЕРМОБАР’ЄРНИХ ПОКРИТТІВ
67
Н.Радек, М.Сцендо, І.Плішка, O.Параска
ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ПОКРИТТЯ, МОДИФІКОВАНОГО ЛАЗЕРНИМ ПРОМЕНЕМ
87
А.М.Касумов, В.М.Караваєва, О.О.Микитченко, К.О.Вишневська, М.О.Перепелиця, †Г.В.Лашкарьов
ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОПЛІВКОВИХ СТРУКТУР (Fe, Co, Ni)/ОКСИД РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОГО МЕТАЛУ
97
Сушил Кумар, Шаши Пракаш Двіведі, Сатпал Шарма
ТЕРТЯ Й АДГЕЗИВНИЙ ЗНОС ПОРОШКОВОГО ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ Ni–WC–Co, ОТРИМАНОГО ВИСОКОШВИДКІСНИМ ГАЗОПОЛУМ’ЯНИМ НАПИЛЕННЯМ
102

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.Р.Копань, М.П.Горбачук, С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, Д.С.Корабльов
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ГАДОЛІНІЙ ГАФНАТУ (Gd2Hf2O7) ЗА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
111
П.Г.Агравал, М.А.Турчанiн, А.А.Водоп’янова, Л.О.Древаль
КАЛОРИМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ Cu–Hf–Ti
121
Н.В.Бошицька, Л.С.Проценко, О.М.Будиліна, Н.В.Каплуненко, А.В.Мініцький, †І.В.Уварова
ФІЗИКО-ХІМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ У БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ КОМПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМ ГІДРОКСИАПАТИТ–НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИЙ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ 400
128

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.М.Мельник, В.Д.Рудь, Ю.А.Мельник
КОРЕКТНІСТЬ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ МІКРОСТРУКТУРИ ФРАКТОГРАФІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗА ДАНИМИ ЦИФРОВОЇ РЕМ-ФОТОГРАММЕТРІЇ
134
Д.Саїні, С.Сінг, М.К.Банержі, К.Сахдев
МІКРОСТРУКТУРА ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД СПЛАВУ Ni50Mn40Sn10 З ЕФЕКТОМ ПАМʼЯТІ ФОРМИ
144

ОБМІН ДОСВІДОМ
А.А.Адамовський, З.В.Січкар
ОЛІВЦІ НА ОСНОВІ ВИСОКОМОДУЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПРАВКИ АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ
151