Порошкова металургія

№ 03/04 2018 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Чжунхуа Ван, Генфен Шан, Цзянь Люй, Цзяньгао Ян, Хан Ван
ДОСЛIДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕЦЮ ТА СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСI ВІДНОВЛЕННЯ–КАРБIДIЗАЦIЇ КОМПОЗИЦIЙНИХ ПОРОШКIВ WC–Co, СИ-НТЕЗОВАНИХ МЕТОДОМ РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО СУШIННЯ I ТЕРМОХIМIЧНОЇ КОНВЕРСIЇ ПРЕКУРСОРА
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
А.В.Мініцький, П.I.Лобода
ПРЕСУВАННЯ ДОВГОМIРНИХ ЗАГОТОВОК IЗ ПОРОШКУ ГIДРИДУ ТИТАНУ
15
Д.Рахматабаді, М.Тайебi, Р.Хашемі, Г.Фараджі
ВИВЧЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ I МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОШАРОВОГО КОМПОЗИТУ Al5052–Cu, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РУЛОННОГО З'ЄДНАННЯ
23

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Вэй Фэн, Цинюань Ван, Цинцюань Кун, Ченхуа Сунь, Сяодун Чжу
ВПЛИВ IСКРОВОГО ПЛАЗМОВОГО СПIКАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА МIЦНIСТЬ ПОРИСТОГО НIКЕЛЯ НА СТИСК
35

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
С.О.Фірстов, Т.Г.Рогуль, О.О.Шут
ОСОБЛИВОСТІ ЗМIЦНЕННЯ ПРИ ПЕРЕХОДI ДО НАНОКРИСТАЛIЧНОГО СТАНУ В ЧИСТИХ МЕТАЛАХ I ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ (ГРАНИЧНЕ ЗМIЦНЕННЯ)
43

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
В.А.Маслюк, Е.С.Караїмчук, М.І.Підопригора, В.Т.Варченко, Я.А.Ситник
СТРУКТУРА, ФIЗИКО-МЕХАНIЧНI ТА ТРИБОТЕХНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ПОРОШКОВИХ МАТЕРIАЛIВ ЗАЛIЗО–ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИЙ ФЕРОХРОМ, ЛЕГОВАНИХ ДОБАВКАМИ Ni3B
62
А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, Т.М.Чевичелова
ВЗАЄМОДIЯ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ КОМПОЗИЦIЙНОГО МАТЕРIАЛУ НА ОСНОВI ТИТАНУ У ВАКУУМI ПРИ ТЕМПЕРАТУРI 1150 °С
71
К.О.Гогаєв, В.А.Барабаш, О.М.Демидик, О.І.Биков, В.Т.Варченко, В.Л.Сироватка
ЗНОСОСТIЙКI ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНI КОМПОЗИЦIЙНI ПIДШИПНИКИ КОВЗАННЯ НА ОСНОВI АЛЮМIНIДIВ ТИТАНА
77
Цзин Цзин, Ма Ян
МIКРОСТРУКТУРНI ТА МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛI ПIД ВПЛИВОМ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗМIН
83

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
М.С.Стороженко, О.П.Уманський, О.У.Стельмах, Є.П.Пугачевська, О.Д.Костенко, О.А.Бондаренко
ВПЛИВ ДОБАВОК МОЛIБДЕНУ НА СТРУКТУРУ КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ СИСТЕМИ TiB2–(Fe–Mo)
96
I.О.Гусарова, О.М.Потапов, Є.В.Солодкий, Ю.I.Богомол
ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИТУ B4C–ТіB2 З IЗОТРОПНОЮ ЕВТЕКТИЧНОЮ МIКРОСТРУКТУРОЮ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТI
108

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
В.К.Медюх, В.Ф.Лабунець, Р.М.Медюх, Г.М.Макаренко, Є.В.Корбут, В.В.Загребельний, Л.А.Крушинська, †І.В.Уварова
ЗАСТОСУВАННЯ ПОДВIЙНОГО ДИБОРИДУ ТИТАНУ–ХРОМУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТIВ НА НIКЕЛЕВIЙ ОСНОВI
117

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.В.Карпець, В.Ф.Горбань, О.А.Рокицька, М.О.Крапівка, О.С.Макаренко, А.В.Самелюк
ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ AlCrFe3CoNiCu
124
О.М.Григорьєв, В.П.Коновал, А.Д.Панасюк, Хорунов В.Ф.✟
ВЗАЄМОДIЯ КОМПОЗИТIВ НА ОСНОВI ПОДВIЙНОГО БОРИДУ (Ti, Cr)B2 З НIКЕЛЕВИМ СПЛАВОМ
134
Ю.М.Солонін, О.З.Галій, К.О.Грайворонська, А.В.Самелюк, І.О.Полішко
ВПЛИВ РОЗМIРУ ВИТРИМАНИХ НА ПОВIТРI ЧАСТИНОК СПЛАВУ Zr–Mn–Cr–Ni–V НА ЦИКЛIЧНУ СТIЙКIСТЬ МЕТАЛОГIДРИДНИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ЕЛЕКТРОДIВ
141

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Ю.Г.Безимянний, Л.Р.Вишняков, О.В.Мазна, А.М.Висоцький, К.А.Комаров, О.В.Нешпор
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УДАРОСТIЙКИХ КОМБIНОВАНИХ КЕРАМIКО-ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ ЗА ДОПОМОГОЮ АКУСТИЧНИХ НЕРУЙНIВНИХ МЕТОДIВ
150