Конференції

ТЕПЛОБАР’ЄРНI ПОКРИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПОШУК I ДОСЛIДЖЕННЯ

    
М.С.Глабай,
 
О.Б.Милосердов,
  
С.В.Прохоренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2490

Анотація

Наведено принципи вибору матеріалів для використання у якості теплобар’єрних покриттів (ТБП). Коротко описано переваги та недоліки існуючих і нових методів нанесення ТБП. Після вимірювання теплопровідності та коефіцієнта термічного розширення належить встановити відсутність взаємодії таких матеріалів з термічно вирощеним оксидом алюмінію, потім визначити міцність, в’язкість руйнування, твердість та модуль Юнга. Знизити теплопровідність ТБП дозволяє підвищення його пористості та пригнічення спікання. Показано необхідність нанесення і недоліки багатошарових покриттів. У випадку задоволення всіх вимог до ТБП настає черга визначення корозійної стійкості ТБП до впливу Na2SO4, V2O5, P2O5, піску, вулканічного пилу в процесі експлуатації покриттів та способів захисту від руйнування. Окреслено перспективи і напрямки розвитку цих технологій.


ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, ЗВ’ЯЗУЮЧЕ ПОКРИТТЯ, КОРОЗІЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПІРОХЛОРИ, ТЕПЛОБАР"ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ, ТЕРМІЧНО ВИРОЩЕНИЙ ОКСИД