Конференції

Редько Віктор Петрович


Наукові інтереси

  • Рентгенівські дослідження фазових перетворень в інтервалі 20-2000 °С в багатокомпонентних тугоплавких системах оксидів елементів II-IV груп Періодичної системи.
  • Вивчення фазового складу та властивостей нанокристалічних порошків в системах різної складності від однокомпонентних ZrO2, Al2O3 до п"ятикомпонентної ZrO2-Y2O3-CeO2-Al2O3-СоО.
  • Спеціальність: 102-хімія
    Індекс Хірша Редько В. П. за останні 18 років (2000-2018рр) із застосуванням даних Google Scholar та програми Perish дорівнює 8.

Публікації