Конференції

ВЗАЄМОДIЯ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМI WC–Fe2O3–NiO–С ПРИ НАГРIВАННI У ВАКУУМI ТА АРГОНІ

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2483

Анотація

Вивчено особливості взаємодії та фазоутворення в карбідо-оксидній системі WC–33% (мас.) (80 Fe2O3 + 20 NiO) за відсутності та при наявності вільного вуглецю в умовах нагрівання у вакуумі та в аргоні. Як вільний вуглець використовували високодисперсну сажу та сахарозу. Спресовані в брикети порошки нагрівали при ступінчастому підвищені температури. За відсутності вільного вуглецю в карбідо-оксидній системі вуглець карбіду WC активно взаємодіє з киснем оксидів Fe та Ni, що позначається на втраті маси зразків. У результаті утворюються фаза iнтерметаліду (Fe, Ni)7W6, оксид типу (Fe, Ni)WO4 та W. Додавання вільного вуглецю дозволяє зберегти частково або повністю WC та відновити Fe і Ni з оксидів. У разі нестачі вільного вуглецю з киснем починає взаємодіяти деяка частина вуглецю карбіду вольфраму, і в системі утворюється складний карбід типу Ме6C, а металічна фаза має дві структури: з ГЦК- та ОЦК-ґратками. Нагрівання у вакуумі відрізняється від нагрівання в аргоні за двома ознаками, а саме: при нагріванні у вакуумі витрачається більше вуглецю на видалення тієї самої кількості кисню, ніж при нагріванні в аргоні; знижується температура активної взаємодії вуглецю з киснем.


ВТРАТА МАСИ, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, ОКСИД ЗАЛІЗА, ОКСИД НІКЕЛЮ, САЖА, САХАРОЗА, ФАЗОУТВОРЕННЯ