Конференції

ПРОГНОЗУВАННЯ КОНЦЕНТРАЦIЙНИХ ОБЛАСТЕЙ АМОРФІЗАЦІЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РОЗПЛАВІВ В РАМКАХ CALPHAD-МЕТОДУ

М.А.Турчанiн,
 
П.Г.Агравал,
  
А.А.Водоп’янова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2484

Анотація

Розглянуто теоретичні основи розрахунку метастабільних фазових перетворень за участю переохолоджених багатокомпонентних розплавів в рамках CALPHAD-методу. Наведено базу параметрів моделей термодинамічних властивостей фаз системи Cu–Ni–Ti–Zr–Hf для проведення подібних розрахунків. Надлишкова складова енергії Гіббса рідких сплавів описана з використанням моделі асоційованого розчину, а ОЦК і ГЦК твердих розчинів — математичною моделлю з поліномами Редліха–Кістера. Розраховано діаграми метастабільних фазових перетворень за участю переохолоджених рідких сплавів і граничних твердих розчинів. Теоретично оцінено концентраційні області отримання швидкозагартованих і об’ємних аморфних три-, чотири- і п'ятикомпонентних сплавів системи Cu–Ni–Ti–Zr–Hf.


CALPHAD-МЕТОД, ОБ"ЄМНІ АМОРФНІ СПЛАВИ, СПЛАВИ МІДІ, НІКЕЛЮ, ТИТАНУ, ЦИРКОНІЮ І ГАФНІЮ, ШВИДКОЗАГАРТОВАНІ АМОРФНІ СПЛАВИ