Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ВОДНЕМ ФАЗ ЛАВЕСА TAl2–xNix (T = Zr, Hf)

Швед О.В., Булик І.І. , Мудрий С.І. , Борух І.В. , Кононюк О.П.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2661

Досліджено вплив водневого оброблення на фазово-структурний стан сплавів на основі фаз Лавеса систем Zr(Hf)–Al–Ni. Встановлено, що шляхом помелу в планетарному млині сплави частково аморфізуються, фази Лавеса мають нанокристаліти розміром ≈6–14 нм, а у сплаві HfAl1,4Ni0,6 відбувається фазове перетворення. Розміри нанокристалітів фаз Лавеса зменшуються зі збільшенням часу помелу. Показано, що взаємодія литих сплавів з воднем під тиском 3,0 МПа за температури 950°С завершується їх гомогенізацією та утворенням, додатково до основної, фаз Zr2Al3 і Zr6Ni8Al15 для сплавів цирконію. У сплавах гафнію, крім вихідної фази зі структурою типу MgCu2, з’являється фаза зі структурою типу MgZn2. Розмелені сплави цирконію після термічного оброблення у водні частково окиснюються.


ВИСОКОДИСПЕРСНА МІКРОСТРУКТУРА, ВОДНЕВЕ ОБРОБЛЕННЯ, НАНОКРИСТАЛІТИ, ПСЕВДОБІНАРНА ФАЗА ЛАВЕСА

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018 , #09/10 , C.137-146


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн