ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ВОДНЕМ ФАЗ ЛАВЕСА TAl2–xNix (T = Zr, Hf)

О.В.Швед,
 
І.І.Булик,
 
С.І.Мудрий,
 
І.В.Борух,
 
О.П.Кононюк
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2661

Анотація

Досліджено вплив водневого оброблення на фазово-структурний стан сплавів на основі фаз Лавеса систем Zr(Hf)–Al–Ni. Встановлено, що шляхом помелу в планетарному млині сплави частково аморфізуються, фази Лавеса мають нанокристаліти розміром ≈6–14 нм, а у сплаві HfAl1,4Ni0,6 відбувається фазове перетворення. Розміри нанокристалітів фаз Лавеса зменшуються зі збільшенням часу помелу. Показано, що взаємодія литих сплавів з воднем під тиском 3,0 МПа за температури 950°С завершується їх гомогенізацією та утворенням, додатково до основної, фаз Zr2Al3 і Zr6Ni8Al15 для сплавів цирконію. У сплавах гафнію, крім вихідної фази зі структурою типу MgCu2, з’являється фаза зі структурою типу MgZn2. Розмелені сплави цирконію після термічного оброблення у водні частково окиснюються.


ВИСОКОДИСПЕРСНА МІКРОСТРУКТУРА, ВОДНЕВЕ ОБРОБЛЕННЯ, НАНОКРИСТАЛІТИ, ПСЕВДОБІНАРНА ФАЗА ЛАВЕСА