Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ПРОКАТАНИХ МАТЕРІАЛІВ З ОРГАНІЗОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ НА ОСНОВІ БЕЗПЕРЕРВНИХ МЕТАЛЕВИХ ВОЛОКОН
I. ПРУЖНІСТЬ I РОЗСІЯННЯ ЕНЕРГІЇ

Луговський Ю.Ф., Зорін В.О., Назаренко В.А., Спірідонов С.А. , Нищенець В.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2649

Прокаткою багатошарового пакету трикотажної сітки на основі сталевого дроту діаметром 30 мкм 12Х18Н10Т отримано полоси матеріалу поруватістю від 22% до умовного рівня 0,5%. Методами резонансного циклічного навантаження отримано залежності пружних та демпфуючих властивостей від поруватості та ступеню деформації стисненням. Показано, що при поруватості більше 5% вона є основним чинником впливу на властивості матеріалу, а при поруватості менше 5% таким чинником є ступінь пластичної деформації.


ДЕКРЕМЕНТ КОЛИВАНЬ, ПОРУВАТІСТЬ, ПРОКАТКА, СІТКА

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018 , #09/10 , C.12-21


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн