Конференції

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ПРОКАТАНИХ МАТЕРІАЛІВ З ОРГАНІЗОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ НА ОСНОВІ БЕЗПЕРЕРВНИХ МЕТАЛЕВИХ ВОЛОКОН
I. ПРУЖНІСТЬ I РОЗСІЯННЯ ЕНЕРГІЇ

   
С.А.Спірідонов,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2649

Анотація

Прокаткою багатошарового пакету трикотажної сітки на основі сталевого дроту діаметром 30 мкм 12Х18Н10Т отримано полоси матеріалу поруватістю від 22% до умовного рівня 0,5%. Методами резонансного циклічного навантаження отримано залежності пружних та демпфуючих властивостей від поруватості та ступеню деформації стисненням. Показано, що при поруватості більше 5% вона є основним чинником впливу на властивості матеріалу, а при поруватості менше 5% таким чинником є ступінь пластичної деформації.


ДЕКРЕМЕНТ КОЛИВАНЬ, ПОРУВАТІСТЬ, ПРОКАТКА, СІТКА