Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ СИНТЕЗУ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД, СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Ti–Cr–Fe–Ni–Cu

Марич М.В., Баглюк Г.А., Мамонова А.А., Грипачевський О.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2652

Досліджено вплив технологічних режимів виготовлення на структуру, фазовий склад та властивості високоентропійного сплаву системи Ti–Cr–Fe–Ni–Cu. Вихідними матеріалами слугували порошки Cr, Fe, Ni, Cu, Ti в еквіатомному співвідношенні. Вихідну шихту готували механічним змішуванням порошків і механоактивацією в планетарному млині. Спресовані заготовки піддавали гарячому штампуванню з подальшим відпалом при 1000, 1100 та 1200 ºС. Фазовий склад гарячештампованих і відпалених сплавів представлений переважно ГЦК-структурою. У невеликій кількості фіксуються піки ОЦК-структури, інтерметалідів та титану. Механосинтез призводить до значного спотворення кристалічної гратки всіх елементів порошкової суміші, що проявляється в істотному розширенні інтерференційних ліній. Відпал гарячештампованих зразків і підвищення його температури знижує твердість і ступінь спотворення кристалічної решітки матеріалу. Більш високу твердість мають матеріали, виготовлені з вихідних сумішей, що піддавалися попередній механоактивації, причому твердість як невідпалених, так і відпалених при всіх розглянутих температурах зразків зростає зі збільшенням тривалості розмелювання.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ВІДПАЛ, ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, КРИСТАЛІЧНА ГРАТКА, МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ЩІЛЬНІСТЬ ДИСЛОКАЦІЙ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018 , #09/10 , C.47-57


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн