ВПЛИВ УМОВ АКТИВАЦІЙНОЇ ПЕРЕДОБРОБКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ B4C ТА SiC ІЗ Al НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ, СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ГАРЯЧЕПРЕСОВАНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Ю.Г.Ткаченко,
 
Д.З.Юрченко,
 
В.Ф.Бритун,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2653

Анотація

Вивчено вплив умов активаційної передобробки (“сухий” і “мокрий” помел) в планетарному млині порошкових сумішей В4С–Al і SiC–Al на процеси фазоутворення в подрібнених сумішах, а також на формування структури і властивостей гарячепресованих матеріалів із них. Показано, що в процесі “сухого” помелу, на відміну від застосування стандартного методу приготування порошкових шихт, в порошковій суміші В4С–Al поряд із механоактивацією відбувається механосинтез нових фаз. У порошковій суміші SiС–Al утворення нових фаз проходить незалежно від умов активаційної передобробки. У процесі гарячого пресування порошкових сумішей В4С–Al і SiC–Al відбувається вторинне фазоутворення. Вивчення структури і мікромеханічних характеристик матеріалів свідчить про більший, порівняно з традиційним методом приготування порошкових сумішей, активуючий вплив “сухого” помелу порошкових сумішей на процеси ущільнення при гарячому пресуванні, формування однорідної структури, фазовий склад і мікромеханічні характеристики.


АКТИВАЦІЙНА ПЕРЕДОБРОБКА, КАРБІД БОРУ, КАРБІД КРЕМНІЮ, МІКРОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОРОШКОВА СУМІШ, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД