Порошкова металургія

№ 05/06 2019 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Янь Ін Ду, Юнь Чень, Чао Чжу
КОНСОЛІДАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ГАРЯЧОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ ВИРОБІВ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, ОТРИМАНИХ СЕЛЕКТИВНИМ ЛАЗЕРНИМ СПІКАННЯМ
3

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Л.Д.Кістерська, О.Б.Логінова, С.О.Лисовенко, В.М.Ткач
ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ТА МІДІ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА АТОМНО-СИЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ
13

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
В.Ф.Горбань, І.М.Закієв, Д.В.Куриленко
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ ТА МЕТАЛІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЇХ СКЛАДУ, В УМОВАХ ТЕРТЯ ПРИ МАЛИХ ШВИДКОСТЯХ КОВЗАННЯ
23
І.І.Іванова, Ю.М.Подрезов, Н.А.Крилова, В.І.Даниленко, О.М.Демидик, В.А.Барабаш
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНУ, СПЕЧЕНОГО З ЙОГО ГІДРИДУ
29
Мінчжоу Су, Хоймен Ван, Цяолін Чжоу, Чан Чень
МІКРОСТРУКТУРНІ ТА МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРИСТОГО ЗАЛІЗА, ОТРИМАНОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО КУКУРУДЗЯНОГО КРОХМАЛЮ
40

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
В.Ф.Бритун, О.В.Курдюмов, А.І.Даниленко, В.В.Ярош
УТВОРЕННЯ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ПРИ УДАРНОМУ СТИСНЕННІ СУМІШЕЙ КРЕМНІЮ З РІЗНИМИ СТРУКТУРНИМИ МОДИФІКАЦІЯМИ ВУГЛЕЦЮ
49
П.Лада, A.Міазга, М.Загорська, Ю.Зігмунтович, K.Koнoпка
ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ АЛЮМОМОЛІБДЕНОВИХ КОМПОЗИТІВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ГЕЛЕВОГО ЛИТТЯ
61

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
М.І.Гречанюк, О.В.Хоменко, Ю.А.Смашнюк, М.М.Кузьменко, Л.Д.Кулак
ОТРИМАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО РЕЛІТУ МЕТОДОМ НАДШВИДКОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРОВУВАННЯ
68
В.В.Михайлов, Н.М.Казак, В.І.Агафій, А.І.Янакевич
СИНТЕЗ КАРБІДНИХ ФАЗ У ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ МЕТАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОІСКРОВОМУ ЛЕГУВАННІ ГРАФІТОМ ТА ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ IV–VI ГРУП
82
Г.М.Григоренко, Л.І.Адєєва, А.Ю.Тунік, В.Н.Коржик, Л.К.Дорошенко, Є.П.Тітков, А.А.Чайка
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПЛАЗМО-ДУГОВОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДРОТУ З ПОРОШКОВИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ B4C + (Cr, Fe)7С3
82

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.Г.Хоружа, К.Є.Корнієнко

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al—Ti—Pt

IV. ПОЛІТЕРМІЧНІ РОЗРІЗИ СИСТЕМИ Al—Ti—Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt

98
В.М.Талаш, О.О.Васільєв, В.Б.Муратов, Ю.Б.Руденко, Г.І.Малишевська
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ AlB12–AlN У ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
105
В.П.Красовський
ВЗАЄМОДІЯ МОНОКРИСТАЛІВ ФТОРИДІВ МЕТАЛІВ З ТИТАНМІСТКИМИ РОЗПЛАВАМИ
111
О.М.Григорьєв, І.О.Подчерняєва, Д.В.Юречко, О.У.Стельмах, М.А.Васильківська, В.М.Панашенко
СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ПЛАЗМОВОМУ ПОКРИТТІ ZrB2–SiC–AlN НА ПІДКЛАДЦІ C/C–SiC В РЕЗУЛЬТАТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТЕРМОЦИКЛІЧНОГО НАГРІВУ
120

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Лі Сяобо, Лонг Дзюньбі, Чжун юньчонг, Чжу Веньцзя
ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ Mo2NiB2, ЗАМІЩЕНОГО ВАНАДІЄМ
131

ОБМІН ДОСВІДОМ
О.П.Уманський, В.Л.Сироватка, М.С.Стороженко, М.С.Яковлєва, М.А.Васильківська, Т.Л.Талако, Лецко А.І
ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПОКРИТТІВ З НИХ
137
A.Х.Джаббарі, M.Седігі, A.C.Сабет
ПОЄДНАННЯ МЕХАНІЧНОГО І ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ НАНОЧАСТИНОК ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ В КОМПОЗИТАХ З МАГНІЄВОЮ МАТРИЦЕЮ
144