Порошкова металургія

№ 09/10 2019 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Г.Г.Тульский, Л.В.Ляшок, М.П.Османова, І.М.Колупаєв
ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКУ ВОЛЬФРАМУ З ВІДХОДІВ ВОЛЬФРАМВМІСНИХ СПЛАВІВ
3

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Є.С.Караїмчук, В.А.Маслюк, М.І.Підопригора, Я.А.Ситник
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАЛІЗО (ХРОМИСТА СТАЛЬ)–ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИЙ ФЕРОХРОМ
9

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.М.Григорьєв, Г.Л.Жунківський, Д.В.Ведель, М.Д.Бега
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ У КВАЗІБІНАРНІЙ СИСТЕМІ HfB2–Cr
16
О.І.Гетьман, Ю.В.Коблянський, І.В.Завісляк, Хао Ван, Жун Лі, Лей У, Ю.М.Кондратович, О.І.Биков, Л.М.Капітанчук
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОКОПОГЛИНАЮЧОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ AlN–SiC
24
Я.Г.Тимошенко, М.П.Гадзира, Н.К.Давидчук
ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОГО КАРБІДУ КРЕМНІЮ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ НАНОРОЗМІРНОГО КАРБІДУ КРЕМНІЮ З ОКСИДОМ ЗАЛІЗА
36
Манодж Кумар Пал, Ѓрета Гергелi, Данiель Конч-Хорват, Золтан Гачі
ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМIЧНО ПЛАКОВАНИХ НІКЕЛЕМ ЧАСТИНОК КАРБIДУ КРЕМНIЮ У МАТРИЦІ ПРИПОЮ SAC305
44

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
О.О.Білоус, А.А.Бондар, А.В.Котко, Ю.М.Подрезов, С.О.Фірстов, Н.І.Циганенко
ВПЛИВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНОВИХ КОМПОЗИТІВ IN SITU ІЗ СИЛІЦИДО-БОРИДНИМ ЗМІЦНЕННЯМ
55
Абдуллах Гечер, Мехмед Бакі Карамиш
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОМИ І СТИСНЕННЯ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ Al 6061–B4C
69

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
О.П.Уманський, О.Є.Терентьєв, В.П.Бражевський, О.О.Чернишов, В.Ф.Лабунець, О.В.Радько, І.М.Закієв
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ
79
С.І.Рябцев, В.А.Полонський, О.В.Сухова
ВПЛИВ СКАНДІЮ НА СТРУКТУРУ ТА КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРНИХ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВКОВИХ ПОКРИТТІВ Al–Cu–Fe, ОТРИМАНИХ ОСАДЖЕННЯМ ІЗ ПАРИ
89
А.М.Касумов, К.О.Шаповал, В.М.Караваєва, О.І.Оліфан, С.В.Радчук
ВПЛИВ ОБМІННОЇ f–d ВЗАЄМОДІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ МДМ-СТРУКТУР (M — Fe, Co, Ni; Д — Tb2O3)
100

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.С.Судавцова, М.О.Шевченко, М.І.Іванов, В.Г.Кудін, Н.В.Подопригора
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СПЛАВАХ СИСТЕМИ Nd–Ni
107
В.В.Гарбуз, В.А.Петрова, А.Р.Копань, С.К.Аврамчук, Л.М.Кузьменко, Т.А.Сілінська, Т.М.Терентьєва
МЕТОД ВІДНОВНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНТАЛЬПІЇ РЕАКЦІЙ РОЗКЛАДУ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ BN
119
О.В.Чудінович, С.Ф.Корічев, †О.Р.Андрієвська
ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ІТРІЮ, ЛАНТАНУ ТА САМАРІЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1600 °С
129

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.П.Уманський, М.П.Бродніковський, О.О.Бащенко, А.С.Кулаков
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЗРАЗКІВ БРОНЗОВОЇ ЗВʼЯЗКИ АЛМАЗНИХ ТРУБЧАСТИХ СВЕРДЕЛ, ОСНАЩЕНИХ НАПОВНЮВАЧАМИ З ПОРОШКІВ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ АЛМАЗІВ І МОЛІБДЕНУ
139

ОБМІН ДОСВІДОМ
І.О.Биков, О.В.Овчинников, Д.В.Павленко, З.В.Леховицер
СКЛАД, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ІЗ ВМІСТОМ КРЕМНІЮ
146