Порошкова металургія

№ 01/02 2019 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Г.А.Баглюк, О.В.Супрун, А.А.Мамонова
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СИНТЕЗУ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА СТРУКТУРУ ПОТРІЙНИХ СПОЛУК, ОТРИМАНИХ ІЗ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ СИСТЕМИ TiH2–Si–C
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Я.Ю.Бейгельзімер, Д.В.Павленко, О.С.Синков, О.А.Давиденко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ ЯК МЕТОДУ УЩІЛЬНЕННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
10

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
І.І.Іванова, Н.А.Крилова, О.М.Демидик, В.А.Барабаш, М.В.Карпець
ВПЛИВ СКЛАДУ ТА ДИСПЕРСНОСТІ ВИХІДНИХ ПОРОШКІВ ГІДРИДУ ТИТАНУ НА КОНСОЛІДАЦІЮ ТИТАНУ ПРИ СПІКАННІ
19
В.М.Клименко
ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ З ВОЛОКОН КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ СТАЛІ 1Х18Н9Т
31

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
В.Л.Сироватка, О.П.Уманський, М.С.Яковлєва, І.С.Марценюк, В.Ф.Лабунець
СТІЙКІСТЬ ДО ОКИСНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІДІВ ЗАЛІЗА
39

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
І.Ю.Троснікова, П.І.Лобода, О.П.Карасевська
ВПЛИВ МЕТОДУ ОТРИМАННЯ ЕВТЕКТИЧНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ WC–W2С, ЛЕГОВАНОГО МОЛІБДЕНОМ, НА ЙОГО СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ
48
А.В.Лаптєв
ПРО ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ WC–Co.
I. ГІБРИДНІ ТА КРУПНОЗЕРНИСТІ ТВЕРДІ СПЛАВИ
57

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
В.Ф.Горбань, А.А.Андрєєв, О.М.Чікрижов, М.В.Карпець, М.О.Крапівка, Д.В.Ковтеба, О.А.Островерх, О.В.Канцір, А.В.Самелюк
ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАКУУМНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ЕКВІАТОМНОГО СПЛАВУ CrFeCoNiMn
77
Ю-Джі Чен, Фей Ліанг, Цзя-сян Лю
СПІКАННЯ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ITO-МІШЕНЕЙ З ДОДАВАННЯМ Bi2O3–ZnO
84
Шен Хуей, Чжао Вень, Зу Шоую, Конг Децзюнь
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСУ ПРИ ТЕРТІ ПОКРИТТЯ CrN, НАНЕСЕНОГО МЕТОДОМ КАТОДНО-ДУГОВОГО ІОННОГО ОСАДЖЕННЯ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
94

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Заїкіна, В.Г.Хоружа, К.Є.Корнієнко, Т.Я.Великанова
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al—Ti—Pt
III. ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ СИСТЕМИ Al—Ti—Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt

104
О.А.Корнієнко, О.В.Чудінович, О.І.Биков, А.В.Самелюк, Андрієвська О.Р.†
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ La2O3–Er2O3 В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 1100–1500 °С
113
О.М.Григорьєв, А.Д.Панасюк, І.О.Подчерняєва, І.П.Нешпор, Д.В.Юречко
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ СИСТЕМИ ZrB2–MoSi2–AlN
124

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Разіє Хошал, Алі Хосеінзаде
ВПЛИВ МОЛЯРНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ СИРОВИНИ ТА ДОБАВКИ МАГНІЮ НА МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ КОМПОЗИТУ АЛЮМІНІД ТИТАНУ–ОКСИД АЛЮМІНІЮ
130

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Д.Сяоcю, М.І.Гречанюк, П.П.Кучеренко, А.Г.Мельник, І.М.Гречанюк, Г.А.Баглюк
ПРОМИСЛОВЕ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ (Огляд)
140

ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ЗА КОРДОНОМ
Д.А.Левіна, †Л.І.Чернишев, Н.Є.Федорова
ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ЄВРОПИ У 2025 р. — ПРОГНОЗ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
155