Порошкова металургія

№ 07/08 2019 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
О.І.Гетьман
ЗАСТОСУВАННЯ РЕОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ СПІКАННЯ В.В. СКОРОХОДА ДЛЯ АНАЛІЗУ КІНЕТИКИ СПІКАННЯ ПОРОШКІВ ВОЛЬФРАМУ
3
†В.В.Скороход, М.Б.Штерн
РЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СПІКАННЯ ТА ВʼЯЗКА ТЕЧІЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ПЛОЩИННІ ДЕФЕКТИ
36
В.Г.Колесніченко, М.В.Замула, Ю.В.Юрченко, О.В.Чудінович, В.А.Макогон, Н.І.Тищенко, О.В.Широков, А.В.Самелюк, Т.В.Томила, О.А.Корнієнко, А.В.Рагуля
ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ НАНОПОРОШКУ ФТОРИДУ МАГНІЮ
45
О.С.Петухов, А.В.Рагуля, Г.Ю.Бородянська
ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ КОМПОЗИЦІЇ ZrN–ZrВ2 В УМОВАХ ІСКРО-ПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ
55

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
В.А.Маслюк, Є.С.Караїмчук, В.І.Алєксєєв, А.М.Верховлюк
ОТРИМАННЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЗНОСОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ “ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИЙ СПЛАВ – ЗЕРНИСТИЙ НАПОВНЮВАЧ ІЗ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ”
78
Т.А.Роїк, О.А.Гавриш, Ю.Ю.Вицюк
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ШЛІФУВАЛЬНИХ ВІДХОДІВ СТАЛІ ШХ15СГ
88
Іжлал Шимшек, Дурсун Йозюрек
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСУ ТА КОРОЗІЇ СПЛАВУ Ti15Mo, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ МЕХАНІЧНОГО ЛЕГУВАННЯ, У СЕРЕДОВИЩІ, ЩО МОДЕЛЮЄ РІДІНУ ОРГАНІЗМУ
98

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.М.Григорьєв, Г.Л.Жунківський, Д.В.Ведель, В.А.Котенко
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ БОРИДУ ЦИРКОНІЮ З ХРОМОМ
109
Чжен Ке, Юн Чжен, Лу Гао, Вей Чжоу, Цзяцзе Чжан, Готао Чжан, Синген Чжу
ОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНИХ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ WC–Co З ПЛАСТИНЧАСТИМИ ЗЕРНАМИ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ
119

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
В.Ф.Горбань, М.І.Даниленко, М.О.Крапівка, С.О.Фірстов
СТРУКТУРНА ТА ХІМІЧНА МІКРОНЕОДНОРІДНІСТЬ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО ПОКРИТТЯ TiVZrNbHfTa
126

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.Л.Семенова, В.М.Петюх, О.С.Фомічов
ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Ni–Zr В ОБЛАСТІ 25–60% (ат.) Ni
133
†Ю.В.Найдіч, А.А.Адамовський, В.С.Журавльов, М.С.Зюкін
ЗМОЧУВАННЯ ТА ПАЙКА НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ
145
І.Б.Чепков, С.В.Лапицький, А.В.Кучинський, О.А.Майстренко, Б.О.Оліярник
КІНЕТИКА ПОШИРЕННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО СКЛАДУ ПО ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА
153