Порошкова металургія

№ 03/04 2019 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
І.О.Марек, О.К.Рубан, В.П.Редько, М.І.Даниленко, С.А.Корній, О.В.Дуднік
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОРОШКІВ СИСТЕМИ ZrO2–Y2O3–CeO2, ОДЕРЖАНИХ ГІДРОТЕРМАЛЬНИМ МЕТОДОМ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Є.І.Зубко, Ю.Є.Зубко
ДОПУСТИМІ ЩІЛЬНОСТІ ХАОТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ СФЕР В ОБ’ЄМІ КОМПОЗИТУ
13

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
І.В.Кудь, Л.І.Єременко, Л.С.Лиходід, М.А.Васильківська, Д.П.Зяткевич, †І.В.Уварова
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ НАНОРОЗМІРНИХ ПОРОШКІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ДИСИЛІЦИДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ IV–VI ГРУП ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕМЕНТІВ
22
В.В.Гарбуз, Л.М.Кузьменко, В.А.Петрова, Т.А.Сілінська, Т.М.Терентьєва
КІНЕТИКА ТЕРМІЧНОГО ОКИСНЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ НАНОТРУБОК КАРБОНУ В ПОТОЦІ ОКСИГЕНУ
33

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
І.К.Валєєва, О.В.Кириченко
ОТРИМАННЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ МЕТАЛЕВИХ ВОЛОКОН ТА ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЇХНІХ ПОР
41
Ніраж Шарма, Гурпріт Сінгх, Пардіп Шарма, Аміт Сінгла
ОТРИМАННЯ МАГНІЄВОГО СПЛАВУ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА
51

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
А.В.Лаптєв
ПРО ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ WC–Co
ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНІ ТВЕРДІ СПЛАВИ
60
Я.Г.Тимошенко, М.П.Гадзира, Н.К.Давидчук, М.О.Пінчук
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ ТИТАНУ ЗА УЧАСТЮ ЛІГАТУР IЗ ВМІСТОМ КАРБІДУ, НІТРИДУ КРЕМНІЮ ТА СИЛІЦИДІВ ЗАЛІЗА
80
Л.Д.Кістерська, О.Б.Логінова, Н.В.Ульянчич, В.В.Коломієць, В.М.Ткач, А.М.Панова, †І.В.Уварова
СТВОРЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ЧАСТИНКАМИ НАНОСРІБЛА НА ІМПЛАНТАТАХ ІЗ БІОАКТИВНИМ ПОКРИТТЯМ
86

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
П.В.Макушко, М.Ю.Вербицька, М.Н.Шаміс, А.П.Бурмак, Я.О.Березняк, К.О.Грайворонська, Т.І.Вербицька, Ю.Н.Макогон
ФАЗОУТВОРЕННЯ У ПЛІВКАХ FePt/Au/FePt ТА ЇХ МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ
95
Фатма Унал, Кюршат Казманлі
ОТРИМАННЯ НЕЛЕГОВАНИХ ТА ЛЕГОВАНИХ ЕРБІЄМ ТОНКИХ ПЛІВОК ОКСИДУ ІТРІЮ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРОВУВАННЯ
104

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.М.Сторчак, Т.Я.Великанова, Л.В.Артюх, А.В.Гриців, М.А.Турчанін, П.Г.Агравал, В.М.Петюх
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ І ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В СПЛАВАХ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Ni‒Ti‒Zr ПРИ ВМІСТІ НІКЕЛЮ 50‒100% (ат.)
111
К.Ю.Пастушенко, В.С.Судавцова, П.П.Левченко, М.О.Шевченко, М.І.Іванов
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Ni–Sb
124
О.О.Васільєв
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО ДИСУЛЬФІДУ МОЛІБДЕНУ, РОЗРАХОВАНІ З ПЕРШИХ ПРИНЦИПІВ
133

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.В.Малишев, Н.Ф.Кущевська
ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКІВ ВОЛЬФРАМУ ТА ЙОГО КАРБІДУ
143

ОБМІН ДОСВІДОМ
А.В.Мініцький, Л.О.Сосновський, П.І.Лобода, Д.Д.Квітковський
КАПСУЛЮВАННЯ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ ІЗ ЗАМОРОЖЕНИМ ФЛЮЇДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕСУВАННЯ
151