Порошкова металургія

№ 01/02 2014 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Л.А.Рябічева, В.В.Белікова
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОЇ МІДІ, ОТРИМАННОЇ КУТОВИМ ВИДАВЛЮВАННЯМ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
О.І.Гетьман, В.В.Панічкіна, Л.М.Парицька, †В.В.Скороход, А.В.Самелюк, Ю.В.Биков, А.Г.Єремеев
ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО НАГРІВУ НА ПРОЦЕСИ МАСОПЕРЕНОСУ, ФАЗОУТВОРЕННЯ І МІКРОСТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ДИФУЗІЙНІЙ ПАРІ Y2O3–Al2O3
12

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
О.Б.Згалат-Лозинський
НАНОКОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ ТУГОПЛАВКИХ З'ЄДНАНЬ, КОНСОЛІДОВАНІ МЕТОДАМИ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ ТА СПІКАННЯ З КОНТРОЛЬОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ УЩІЛЬНЕННЯ (ОГЛЯД)
26

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
В.П.Коновал, О.П.Уманський, А.Д.Панасюк, О.Ф.Лук'янчук
ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РЕЖИМІВ ЛЕГУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ.
І. ІНТЕНСИВНІСТЬ МАСОПЕРЕНОСУ ТА СКЛАД ПОКРИТТІВ
41

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Н.Д.Пінчук, А.Р.Пархомей, О.А.Куда, Л.А.Іванченко
КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ З БІОАКТИВНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАЛЬЦІЙФОСФАТІВ НА МЕТАЛЕВИХ НОСІЯХ
52
І.Я.Смокович, Т.В.Лоскутова, В.Г.Хижняк
ЖАРОСТІЙКІСТЬ ВИХІДНОГО ТА АЛЮМОХРОМОВАНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ6 ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 500, 700 і 900 °С
62
Ченлян Хянь, Чаньгань Тянь
ВПЛИВ Mo2C НА МІКРОСТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛОКЕРАМІКИ (TI,W)C–NI
73
С.Д.Недайборщ, В.В.Щепетов
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ Cr–Si–B НАВАНТАЖЕНИХ ТЕРТЯМ В УМОВАХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
81

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.А.Турчанин, А.А.Бондар, Л.А.Древаль, А.Р.Абдулов, П.Г.Агравал
ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ І ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ Cu–Fe–Cr
90
†Т.І.Братаніч, О.В.Кучерявий, †В.В.Скороход, Л.І.Копилова, М.О.Крапівка
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ІНТЕРМЕТАЛІДАХ Ti3Sn І Ti2Sn ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ВОДНЕМ
117
А.В.Кузьмов
МОДЕЛЮВАННЯ ВТИСКУВАННЯ ІНДЕНТОРА В НЕЗВОРОТНЬО СТИСКУВАНИЙ ПОШКОДЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ
125
В.М.Мельник, В.Д.Рудь, Ю.А.Мельник
МАТЕМАТИЧНИЙ ФОРМАЛІЗМ СТЕРЕОЛОГІЇ ПОРОВОГО ПРОСТОРУ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
135

ОБМІН ДОСВІДОМ
В.В.Бодров, А.І.Троцан
ПРО ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКУ ЗАЛІЗА ТВЕРДОФАЗНИМ ВІДНОВЛЕННЯМ МЕЛКОДИСПЕРСІЙНОГО МАГНЕТИТУ
142