Порошкова металургія

№ 09/10 2014 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
М.П.Сав`як, А.Б.Мельник, Ю.М.Солонін, А.В.Котко, І.І.Тимофєєва, †І.В.Уварова
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНОСИНТЕЗУ НАНОДИСПЕРСНОГО ДИБОРИДУ ТИТАНУ
3
О.Д.Нейков, Г.І.Васильєва, А.В.Самелюк, †В.Г.Тохтуєв, В.А.Жога, Є.О.Потіпака, І.І.Одокієнко
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДИСПЕРГУВАННЯ РОЗПЛАВУ НА МОРФОЛОГІЮ, СТРУКТУРУ І ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ВОДОРОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ АЛЮМІНІЮ
13
Г.М.Макаренко, Л.А.Крушинська, І.І.Тимофєєва, В.Ю.Мацера, М.А.Васильківська, †І.В.Уварова
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИБОРИДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ IV-VI ГРУП У ПРОЦЕСІ МЕХАНОХІМІЧНО СИНТЕЗУ
24

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Г.А.Баглюк, В.Г.Курихин, С.П.Гожий
ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАННЯМ СПЕЧЕНИХ ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК
33

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
†В.В.Скороход
НАУКА ПРО СПІКАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ, ДОСЯГНЕННЯ, ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ І НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
I. ВІД НАТУРФІЛОСОФІЇ ДО ФІЗИКИ СПІКАННЯ
42

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Таіб Мухаммед Аріф, Нуарі Сахеб
ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ НАНОКОМПОЗИТНИХ ПОРОШКІВ NI–AL2O3, ОТРИМАНИХ ПОДРІБНЕННЯМ У КУЛЬОВОМУ МЛИНІ
61

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
А.І.Дехтяр, О.М.Івасишин, І.В.Моїсеєва, В.К.Прокудіна, Д.Г.Саввакін, А.Е.Сичев
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПАКТНОГО ТИТАНУ ІЗ ПОРОШКІВ ГІДРИДУ ТИТАНУ, ОТРИМАНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ САМОПОШИРЮВАНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ
71
М.Селвакумар, П.Чхандрасекар, Б.Рависанкар, Дж. Н.Балараджу, М.Моханрадж
ОЦІНКА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТІВ ТІТАН–БОРІД ТИТАНУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ НАНОІНДЕНТУВАННЯ І УЛЬТРАЗВУКОВОГО АНАЛІЗУ
81

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Г.Б.Товстоног, О.Є.Сич, †В.В.Скороход
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ БІОГЕННОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ: МІКРОХВИЛЬОВЕ ТА ТРАДИЦІЙНЕ СПІКАННЯ
92
І.П.Нешпор, Т.В.Мосіна, О.М.Григорьєв, А.Д.Панасюк, О.В.Коротеєв, М.Д.Бега, Л.М.Мелах, І.Заліте, О.Д.Костенко, Н.В.Бошицька
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ СІАЛОН–НІТРИД БОРУ
102

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.Є.Шелудько, †О.В.Паустовський, Б.М.Рудь, А.Г.Гончар, І.І.Тимофєєва, А.О.Рогозінська, Є.Я.Тельников, П.С.Смертенко, М.І.Анякін, В.В.Кременицький, І.В.Захарченко
МОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВСТИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ SnO2–Sb ПІСЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ
114

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Курдюмов, В.Ф.Бритун, А.І.Даниленко, В.В.Ярош
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА СТРУКТУРУ І ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФІТУ ПРИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ УДАРНОМУ СТИСНЕННІ
130

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.Cичук, О.Заболотний, А.МакМіллан
РОЗРОБКА НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРИСТИХ СОПЕЛ ДЛЯ АБРАЗИВОСТРУМЕНЕВОЇ МАШИНИ
136

ОБМІН ДОСВІДОМ
†А.Ф.Андреєва, А.М.Касумов, Є.О.Потіпака, А.В.Мусійчук, Н.А.Власенко, В.М.Караваева
ВПЛИВ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ТА УЛЬТРАЗВУКУ НА КОРОЗІЮ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК МІДІ
143

З ІСТОРІЇ НАУКИ ПРО МАТЕРІАЛИ
†Г.Г.Гнесін
МЕТАЛИ І СПЛАВИ БРОНЗОВОГО ВІКУ: ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО СУЧАСНОСТІ
I. МІДЬ ТА ЇЇ СПЛАВИ
148