Конференції

ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАННЯМ СПЕЧЕНИХ ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК

 
В.Г.Курихин,
 
С.П.Гожий
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1297

Анотація

Розглянуто особливості деформування спечених пористих заготовок із застосуванням технології штампування обкочуванням. Представлено схему оригінальної конструкції штампового блоку для реалізації обкочувального руху робочого механізму. Для дослідження процесів штампування обкочуванням використано спресовані під тиском 550, 700 і 850 МПа і спечені при 1150 °С циліндричні зразки з порошку заліза та його суміші з 1% олівцевого графіту. Описано основні закономірності зміни відносної густини і радіальної деформації заготовок при штампуванні обкочуванням від осьової деформації, а також ступеню ущільнення від чинника форми пористої заготовки. Показано, що загальне зусилля штампування обкочуванням істотно (у 3,0–4,5 рази) нижче порівняно із зусиллями, необхідними для деформування аналогічних заготовок із застосуванням традиційного вільного осадження.


ЛОКАЛЬНА ПЛАСТИЧНА ОБРОБКА, ОСЕРЕДОК ДЕФОРМАЦІЇ, ПОРИСТА ЗАГОТОВКА, ПОРИСТІСТЬ, УЩІЛЬНЕННЯ, ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАННЯМ