Конференції

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ СІАЛОН–НІТРИД БОРУ

   
А.Д.Панасюк,
 
О.В.Коротеєв,
  
Л.М.Мелах,
 
І.Заліте,
 
О.Д.Костенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1303

Анотація

Досліджено умови отримання сіалонів та композитів сіалон–нітрид бору з використанням окиснених (до ~15% (мас.) O2) композиційних порошків Si3N4–18% (мас.) AlN плазмохімічного синтезу. Встановлено, що гаряче пресування таких порошків до безпористого стану при температурах 1620–1775 °С супроводжується формуванням композитів, що складаються в основному із суміші β-сіалону (z = 1,5–2) та о'-сіалону. Добавки до 15% (мас.) нітриду бору призводять до утворення композитів, що містять пластинчасті зерна BN у матриці однофазного β-сіалону (z = 1,5–2). Вивчено механічні та триботехнічні характеристики композитів із субмікронними і мікронними розмірами зерен. Встановлено, що у сіалоновій кераміці та композитах сіалон–нітрид бору спостерігається близька до лінійної залежність між твердістю при дряпанні та контактною міцністю. Визначено, що видалення матеріалу при механічній обробці відбувається в результаті інтенсивного крихкого руйнування. Додавання до сіалонової кераміки >5% нітриду бору супроводжується приблизно десятикратним підвищенням величини зйому під час механічної обробки, що робить можливим обробку цих матеріалів точінням.


ЗНОС, КОМПОЗИТ СІАЛОН–НІТРИД БОРУ, КОНТАКТНА МІЦНІСТЬ, ОБРОБЛЮВАНІСТЬ, ПОРОШОК ПЛАЗМОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ, ТВЕРДІСТЬ