Конференції

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ БІОГЕННОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ: МІКРОХВИЛЬОВЕ ТА ТРАДИЦІЙНЕ СПІКАННЯ

Г.Б.Товстоног,
  
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1302

Анотація

Досліджено структуру та властивості кераміки медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту, отриманої методами мікрохвильового та традиційного спікання при 800, 900, 1000 та 1100 °С. Встановлено, що мікрохвильове спікання у порівнянні з традиційним дозволяє в 1,5–2 рази зменшити мінімальний розмір зерна в кераміці завдяки особливостям впливу мікрохвиль на структуру матеріалу. Зразки біокераміки, отримані методом мікрохвильового спікання, мають стабільну пористість (~40%) та міцність на стиск 30–59 МПа, яка є близькою до міцності губчастої кістки людини і в 1,6–2 рази вища, ніж при традиційному спіканні. Дослідження in vitro показали, що розчинність у фізіологічному розчині біокераміки, спеченої у мікрохвильовій печі, в 1,7–5,5 разів перевищує розчинність зразків, отриманих методом традиційного спікання. Встановлено, що мікрохвильове спікання дозволяє отримати кераміку на основі біогенного гідроксиапатиту з покращеними структурно-механічними та біологічними властивостями, достатніми для заміщення дефектів кісткової тканини в ортопедії та травматології.


БІОМАТЕРІАЛ, ГІДРОКСИАПАТИТ, МІКРОХВИЛЬОВЕ СПІКАННЯ, МІЦНІСТЬ НА СТИСК, ПОРИСТІСТЬ, РОЗЧИННІСТЬ