Конференції

Порошкова металургія

№ 11/12 2014 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
А.Л.Максименко
МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОРИСТИХ І ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСАХ ПРЕСУВАННЯ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Є.Г.Биба, П.І.Лобода
ВПЛИВ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ НА КІНЕТИКУ ДЕГІДРУВАННЯ І ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПРЕСОВОК ІЗ ПОРОШКУ ТiН2 ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО СПІКАННЯ
15

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Й.Бунос, К.С.Андрикопулос, Х.Мосхопулу, Т.Іоаннідес, К.Куравелу, Г.К.Псаррас, Г.А.Вояцис
ПОСИЛЕННЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ПАРИ ВОДИ ЧЕРЕЗ ІЗОТАКТИЧНИЙ ПОЛІПРОПІЛЕН ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК
22
В.С.Панов
НАНОСТРУКТУРОВАНІ СПЕЧЕНІ ТВЕРДІ СПЛАВИ WC–Co (ОГЛЯД)
32

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Л.О.Сосновський, Г.А.Баглюк, О.В.Власова, М.Є.Головкова
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ КРЕМНІЙМАРГАНЦОВІСТИХ СТАЛЕЙ
50
О.П.Уманський, М.С.Стороженко, І.Г.Хусаінова, О.Є.Терентьєв, А.М.Ковальченко, М.М.Антонов
СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СКЛАД І МЕХАНІЗМИ ЗНОШУВАННЯ ПЛАЗМОВОГО ПОКРИТТЯ СИСТЕМИ NiCrSiB–20% (МАС.) TiB2
57
А.Джанакджи, Т.Варол, Ф.Єрдемир, С.Озкая
НОВИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ Al–В4С: МЕХАНІЧНИЙ ПОМЕЛ І НАНЕСЕННЯ КОМПОЗИТУ
68

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
В.Г.Колесніченко, О.Б.Згалат-Лозинський, В.Т.Варченко, М.Херрманн, А.В.Рагуля
ТЕРТЯ ТА ЗНОС НАНОКОМПОЗИТІВ TiN–Si3N4 У ПАРІ ЗІ СТАЛЛЮ ШХ15
78
І.О.Подчерняєва, А.Д.Панасюк, О.М.Григорьєв, О.М.Блощаневич, Г.О.Фролов, Д.В.Юречко, М.А.Васильківська
ЛАЗЕРНЕ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ZrB2 НА ГРАФІТІ
87

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
†В.В.Березуцький, М.І.Іванов, М.О.Шевченко, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Eu–In
93

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.І.Гетьман, †В.В.Скороход
ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ІМПРЕГНОВАНИХ МЕТАЛОПОРИСТИХ КАТОДІВ
104

З ІСТОРІЇ НАУКИ ПРО МАТЕРІАЛИ
†Г.Г.Гнесін
МЕТАЛИ І СПЛАВИ БРОНЗОВОГО СТОЛІТТЯ: ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО СУЧАСНОСТІ.
II. ЗОЛОТО, СРІБЛО, ОЛОВО, СВИНЕЦЬ, РТУТЬ ТА ЇХ СПЛАВИ
132

ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ЗА КОРДОНОМ
†Л.І.Чернишев, Д.А.Левіна
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
148