Порошкова металургія

№ 03/04 2014 рік

Зміст


СТАТТІ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ´ЯТІ ІЗРАЇЛЯ ДАВИДОВИЧА РАДОМИСЕЛЬСЬКОГО
Ю.Г.Дорофеев, Г.А.Баглюк, В.Ю.Дорофєєв, А.В.Бабец
РОЗВИТОК ІДЕЙ І.Д.РАДОМИСЕЛЬСЬКОГО ПРИ РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПОРОШКОВИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ ВИРОБІВ
6
М.Б.Штерн
ПРО ЗАЛЕЖНІСТЬ ГУСТИНА–ТИСК ТА РОЗПОДІЛІ ГУСТИНИ ПРИ ПРЕСУВАННІ ПОРОШКІВ
19
В.П.Солнцев
РОЗВИТОК РОБІТ В ОБЛАСТІ СТВОРЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
30
Г.Г.Сердюк, І.Д.Мартюхін
АВТОМАТИЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОРОШКОВИХ ВИРОБІВ
39
В.А.Маслюк
БЕЗВОЛЬФРАМОВІ ТВЕРДІ СПЛАВИ І КАРБІДОСТАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ КАРБІДИ ХРОМУ
47
А.М.Петрова
МЕХАНІЗМ ЗНОШУВАННЯ ЗАЛІЗО-СКЛЯНОГО ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ ВАКУУМУ
58
А.Л.Максименко, К.Ванг, Е.А.Олевський, М.Б.Штерн
ЕЛЕКТРОФОРМУВАННЯ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
66

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
М.С.Ковальченко, Ю.Г.Ткаченко, Д.З.Юрченко, В.Ф.Бритун
КІНЕТИКА НЕІЗОТЕРМІЧНОГО СПІКАННЯ ПОРОШКОВОЇ СУМІШІ КАРБІДІВ БОРУ І КРЕМНІЮ ПІД ТИСКОМ, СТРУКТУРА І ХАРАКТЕР РУЙНУВАННЯ ОТРИМАНОГО КОМПОЗИТУ
72
У.Чавдар, Є.Атик, Акгюль М.Б
МАГНІТОТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ І ШВИДКА КОНСОЛІДАЦІЯ ПОРОШКОВИХ ПРЕСОВОК НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА З ДОБАВКОЮ 3% (МАС.) МІДІ ПІСЛЯ СПІКАННЯ У СЕРЕДНЬОЧАСТОТНІЙ ІНДУКЦІЙНІЙ УСТАНОВЦІ
85

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Ю.А.Курапов, Л.А.Крушинська, С.Е.Литвин, С.М.Романенко, Я.А.Стельмах, В.Я.Марків
ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТОК СРІБЛА І ЇХ ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ Ag–O
95

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
П.П.Савчук, А.Г.Косторнов, В.П.Кашицький, О.Л.Садова
ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ ТЕРТЯМ
103
В.П.Коновал, О.П.Уманський, О.Д.Костенко, І.С.Марценюк
ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РЕЖИМІВ ЛЕГУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ
ІІ. ТВЕРДІСТЬ ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПОКРИТТІВ
110

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
І.Ю.Троснікова, П.І.Лобода, О.І.Білий
ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ МОЛІБДЕНОМ НА МІКРОСТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ WC–W2C
121
П.Гудзек
ХАРАКТЕРИСТИКА МАГНІТНИХ І МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ В СИСТЕМІ “МАГНІТОМ 'ЯГКИЙ ФЕРИТ–ПАРАМАГНЕТИК PFT–ФЕРОМАГНЕТИК PT”
128

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.А.Потажевська, А.А.Бондар, Л.А.Дума, В.М.Петюх, В.Б.Соболєв, Т.Я.Великанова
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ОБЛАСТІ ПЛАВЛЕННЯ/КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ СИСТЕМИ B–Mo–Ti
135
М.О.Шевченко, В.Г.Кудін, †В.В.Березуцький, М.І.Іванов, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Sc
151