Конференції

ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ МОЛІБДЕНОМ НА МІКРОСТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ WC–W2C

І.Ю.Троснікова,
 
П.І.Лобода,
 
О.І.Білий
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1211

Анотація

Досліджено вплив легуючої добавки молібдену в кількості 5, 10 і 20% (мас.) на структуру, напружено-деформований стан, фазовий склад та розмір фазових складових у сплавах системи WC–W2C. Встановлено, що добавка 5% (мас.) молібдену підвищує на 30% мікротвердість та у 2–3 рази - зносостійкість реліту порівняно з нелегованим сплавом. Підвищення вмісту молібдену у сплавах на основі WC–W2C призводить до зміни фазового складу, а також до збільшення напруження стиснення у матричній фазі W2C, а також напруження розтягування у включеннях WC, (Mo, W)2C і Mo2C.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, НАПРУЖЕННЯ