Порошкова металургія

№ 07/08 2014 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
І.І.Іванова, О.М.Демидик, М.В.Карпець, Н.А.Крилова, А.П.Полушко, С.О.Фірстов
ПРОЦЕС СИНТЕЗУ ПОДВІЙНИХ З'ЄДНАНЬ ТИТАНУ Ti3AlC2, Ti4AlN3 В УМОВАХ ІЗОТЕРМІЧНОГО СПІКАННЯ
3
Л.А.Молотовська, Д.Б.Шахнін, В.В.Малишев
ОТРИМАННЯ ДИСИЛІЦИДУ ХРОМУ МЕТОДАМИ МЕТАЛОТЕРМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПРЯМОГО СИНТЕЗУ
13
Маоцюань Сює, Хуа Тан, Чаншєн Лі
ОТРИМАННЯ Ti3SiC2 ВІЛЬНИМ СПІКАННЯМ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
19

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
†В.О.Лавренко, †А.О.Чеховський
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОТРИМАННЯ НАНОПОКРИТТІВ І НАНОПОРОШКІВ МЕТАЛІВ, ОКСИДІВ І НІТРИДІВ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОЛІЗУ АЦЕТОНІТРИЛА ПРИ ВИСОКИХ НАПРУЖЕНОСТЯХ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ
27

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
П.Я.Радченко, О.І.Гетьман, В.В.Панічкіна, †В.В.Скороход, Ю.М.Подрезов, Д.Г.Вербило, А.В.Лаптєв, О.І.Толочин
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОЇ МІДІ, ЗМІЦНЕНОЇ ДИСПЕРСНИМИ ЧАСТИНКАМИ ВОЛЬФРАМУ
34
А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, Т.М.Чевичелова, О.Д.Костенко, М.В.Карпець
ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 500 °С
43
Г.А.Баглюк, С.Г.Пятачук, А.А.Мамонова
ВПЛИВ ПОРИСТОСТІ ЗАГОТОВОК З ПОРОШКОВИХ СТАЛЕЙ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ БОРИДНИХ ПОКРИТТІВ
50

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.Є.Сич, Н.Д.Пінчук, Г.Б.Товстоног, М.Є.Головкова, А.В.Котлярчук, Я.І.Євич, †В.В.Скороход, І.І.Савкова
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ КАЛЬЦІЙФОСФАТНОЇ КЕРАМІКИ, ОТРИМАНОЇ НА ОСНОВІ МОНЕТИТУ ТА БІОГЕННОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ
58
Є.В.Богатирьова, А.Г.Єрмілов
ОЦІНКА ЕНЕРГОВМІСТУ НЕРІВНОВАЖНИХ СТРУКТУР КАРБІДІВ ВОЛЬФРАМУ І МОЛІБДЕНУ
69
Ц.Л.Лу, Ц.В.Цао, Ф.Лу, Д.Ц.Ли
ВИГОТОВЛЕННЯ ЛОПАТЕЙ ТУРБІН СКЛАДНОЇ ФОРМИ З МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ TiAl ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТЕРЕОЛІТОГРАФІЇ
80
†О.В.Шевченко, В.В.Лашнева, О.В.Дуднік, О.К.Рубан, В.П.Редько, Д.Г.Вербило, Л.І.Подзорова
СКЛАДНОЛЕГОВАНИЙ ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ІМПЛАНТАТІВ: ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ
90
І.П.Нешпор, А.Д.Панасюк, О.В.Пшенична, †В.О.Лавренко
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ СІАЛОНІВ Si6-zAlzOzN8-z, ОТРИМАНИХ ГАРЯЧИМ ПРЕСУВАННЯМ ПОРОШКІВ З АКТИВУЮЧИМИ ОКСИДНИМИ ДОБАВКАМИ
101

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
†В.Р.Сидорко, Л.В.Гончарук
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕРМАНІДІВ ГОЛЬМІЮ
112
Я.С.Тищенко
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМАХ Al2O3–HfO2–Ln2O3
125
Г.П.Кисла, П.І.Лобода, Л.Гешматі
СТРУКТУРА ЕВТЕКТИКИ У СИСТЕМІ LaB6–ScB2
137

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Курдюмов, В.Ф.Бритун, А.І.Даниленко, В.В.Ярош
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В СИСТЕМІ SI–C ПРИ УДАРНОМУ СТИСНЕННІ
145

ОБМІН ДОСВІДОМ
В.В.Гарбуз, М.Д.Бега, В.А.Петрова, Л.С.Суворова, Л.М.Кузьменко, С.К.Шацьких
ВИВЧЕННЯ ОКИСНЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПОРОШКІВ КАРБІДУ БОРУ МЕТОДАМИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ
151