Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМАХ Al2O3–HfO2–Ln2O3

Тищенко Я.С.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1257

Вперше на основі одержаних експериментальних даних уточнено прогноз елементів діаграм стану не вивчених систем ряду Al2O3–HfO2–Ln2O3 та експериментально підтверджено результати прогнозу для трифазних евтектик в областях, багатих на Al2O3. Встановлено, що ряд евтектик кристалізується за механізмом кооперативної кристалізації фаз. Максимальна температура в системах становить 2820 °С і відповідає точці плавлення HfO2. Мінімальні температури знаходяться в інтервалі 1600–1760 °С і відповідають плавленню багатих на Al2O3 трифазних евтектик. Матеріали у вивчених системах перспективні для розробки високотемпературних конструкційних композиційних матеріалів на основі спрямовано закристалізованих двофазних та трифазних евтектик, матеріалів для теплозахисних покриттів, твердих електролітів (ТОПЕ, датчиків кисню та ін.), а також вогнетривів.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ОКСИДИ ЛАНТАНОЇДІВ, ОКСИДНА КЕРАМІКА, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014 , #07/08 , C.125-137


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн