ЗАКОНОМІРНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМАХ Al2O3–HfO2–Ln2O3

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1257

Анотація

Вперше на основі одержаних експериментальних даних уточнено прогноз елементів діаграм стану не вивчених систем ряду Al2O3–HfO2–Ln2O3 та експериментально підтверджено результати прогнозу для трифазних евтектик в областях, багатих на Al2O3. Встановлено, що ряд евтектик кристалізується за механізмом кооперативної кристалізації фаз. Максимальна температура в системах становить 2820 °С і відповідає точці плавлення HfO2. Мінімальні температури знаходяться в інтервалі 1600–1760 °С і відповідають плавленню багатих на Al2O3 трифазних евтектик. Матеріали у вивчених системах перспективні для розробки високотемпературних конструкційних композиційних матеріалів на основі спрямовано закристалізованих двофазних та трифазних евтектик, матеріалів для теплозахисних покриттів, твердих електролітів (ТОПЕ, датчиків кисню та ін.), а також вогнетривів.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ОКСИДИ ЛАНТАНОЇДІВ, ОКСИДНА КЕРАМІКА, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ