Конференції

Порошкова металургія

№ 05/06 2014 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Д.Л.Габунія, О.А.Цагарейшвілі, Л.С.Чхартишвілі, З.М.Мириджанашвілі
ПОРОШКИ β-РОМБОЕДРИЧНОГО БОРУ, ОДЕРЖАНИХ МЕХАНІЧНИМ ПОДРІБНЕННЯМ: СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ
3
М.Уйсал, Р.Карслиоглу, Х.Гул, С.Аслан, С.Й.Кескин, С.Дж.Окумус, А.Алп
ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТНИХ ПОРОШКІВ В СИСТЕМІ ЦЕОЛІТ/СРІБЛО МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ
16

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
В.П.Солнцев, Т.О.Солнцева
ВИНИКНЕННЯ І СУПЕРПОЗИЦІЯ КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ І ТЕПЛОВИХ ХВИЛЬ ПРИ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ РЕАКЦІЯХ В ПОРОШКОВИХ СИСТЕМАХ
24

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
А.Джанакджи, Х.Джувалджи, Т.Варол, Ф.Єрдемир, С.Озкая, Є.Ялджин
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСТРУКТУРИ І АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ CuSn10–ГРАФІТ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
32

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
†М.В.Лучка, О.В.Дерев’янко, М.С.Ковальченко, В.М.Кіндрачук
КОНСОЛІДАЦІЯ НЕПРОВІДНИХ РІЗАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ
48
І.В.Бродніковська, А.І.Дерій, В.Я.Петровський
ВІДНОСНА ГУСТИНА ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ AlN ІЗ ДОБАВКАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД СКЛАДУ ШИХТИ І ТЕМПЕРАТУРИ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ
55

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Дуднік, С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, О.К.Рубан, В.П.Редько, †О.В.Шевченко, †Л.М.Лопато
ДІАГРАМИ СТАНУ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДНИХ СИСТЕМ І МІКРОСТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
67
†О.Р.Андрієвська, В.В.Ковиляєв, †Л.М.Лопато, †О.В.Шевченко, †О.О.Фролов
ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСА ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ ZrО2–Y2О3–Еu2O3
78
С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, †Л.М.Лопато
ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМ Al2O3–Zr(Hf)O2–La2O3 ЯК НАУКОВА ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ
92
А.Д.Панасюк, О.М.Григорьєв, О.В.Коротеєв
ВЗАЄМОДІЯ КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ ZrB2–MoSi2 З ОКСИДНИМИ РОЗПЛАВАМИ
100
В.В.Березовець, Р.В.Денис, І.Ю.Завалій, В.Поль-Бонкур
КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МАГНІЮ З ДОБАВКАМИ КИСЕНЬ-СТАБІЛІЗОВАНОЇ СПОЛУКИ η-Zr4Fe2O0,5 ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО АКУМУЛЮВАННЯ ВОДНЮ
106

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
І.І.Булик, М.В.Пилат, П.Я.Лютий
ОСОБЛИВОСТІ ГІДРУВАННЯ, ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ, ДЕСОРБУВАННЯ, РЕКОМБІНУВАННЯ У СИСТЕМІ Sm2Co17–xFex–H2(x = 3,9 ТА 5,95). РЕНТГЕНІВСЬКИЙ ФАЗОВИЙ АНАЛІЗ.
115
О.О.Онопрієнко, В.І.Іващенко, І.О.Подчерняєва, О.Ю.Хижун, І.І.Тимофєєва, О.О.Бутенко
ОТРИМАННЯ ПЛІВОК Ti–Al–Si–B–N МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РОЗПИЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
126
О.П.Уманський, О.Є.Терентьєв, М.С.Стороженко, І.С.Марценюк
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ САМОФЛЮСІВНИХ СПЛАВІВ, З ДОБАВКАМИ ДИБОРИДУ ТИТАНУ
134

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Л.Р.Вишняков, Л.М.Переселенцева, К.Л.Вишнякова
В"ЯЗАНО-ПАЯНІ МІДНІ СІТКИ І НАНОСТРУКТУРНІ ВУГЛЕЦЕВІ ЧАСТКИ ДЛЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ЛОПАТЕЙ ВІТРОВИХ ТУРБІН З КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
146