Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ САМОФЛЮСІВНИХ СПЛАВІВ, З ДОБАВКАМИ ДИБОРИДУ ТИТАНУ

Уманський О.П., Терентьєв О.Є., Стороженко М.С., Марценюк І.С.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1235

Розглянуто процеси структуроутворення і міжфазної взаємодії при спіканні композиту системи Ni–Cr–B–Si–C–TiB2. Досліджено вплив добавок дибориду титану в концентраційному діапазоні 10–40% (мас.) TiB2 на формування структурно-фазового складу композиційного матеріалу і порошків для газотермічних покриттів. Методами рентгенофазового аналізу, растрової електронної мікроскопії, мікроструктурного аналізу і металографії встановлено, що введення добавки дибориду титану призводить до утворення в композиті нових фаз складу Cr(Ме)23C(B)6, з мікротвердістю 18–19 ГПа і ТіС. Розміром і кількістю цих фаз можна керувати, змінюючи кількість та розмір введеної добавки і технологічні режими спікання. Визначена оптимальна, з точки зору експлуатаційних характеристик, кількість добавки TiB2, яка склала 20% (мас.). Кількість нових фаз, які виникають в композиті в цьому випадку, становить 30% обсягу, а їх розмір знаходиться в межах 1–20 мкм. Таким чином, управляти службовими характеристиками композитів і газотермічних покриттів з матеріалів системи Ni–Cr–B–Si–C–TiB2 можливо на стадії отримання порошкового матеріалу, змінюючи його структурно-фазовий склад.


ГАЗОТЕРМІЧНІ ПОКРИТТЯ, ДИБОРИД ТИТАНУ, КОМПОЗИТ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, САМОФЛЮСІВНИЙ СПЛАВ, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014 , #05/06 , C.134-145


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн