Конференції

ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ НАНОКОМПОЗИТНИХ ПОРОШКІВ NI–AL2O3, ОТРИМАНИХ ПОДРІБНЕННЯМ У КУЛЬОВОМУ МЛИНІ

Таіб Мухаммед Аріф,
 
Нуарі Сахеб
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1299

Анотація

Однорідні нанокомпозитні порошки Ni–AL2O3 з рівномірним розподілом наночастинок AL2O3 отримано шляхом подрібнення порошків Ni і AL2O3 протягом 9 год. Для характеризації подрібнених у кульовому млині порошків і вивчення розподілу наночастинок AL2O3 за розмірами застосовано методи растрової електронної мікроскопії і рентгенівської спектроскопії, відповідно. Еволюцію розміру кристалітів і деформації крісталічної решітки в наноструктурному порошку Ni досліджено методом рентгенівської дифракції. Встановлено, що подрібнення в кульовому млині сприяє не лише рівномірному розподілу наночастинок AL2O3, але й зменшенню розміру кристалітів, а також збільшенню деформації кристалічної решітки Ni-фази. Так, збільшення тривалості подрібнення композиту із вмістом 5% (мас.) AL2O3 від 0 до 9 год супроводжується безперервним зменшенням розміру кристалітів Ni-фази з 1120 до 36 нм. При вмісті в композиті 10% (мас.) AL2O3 збільшення часу подрібнення від 0 до 2 год супроводжується зростанням деформації кристалічної решітки Ni-фази, а подальше збільшення тривалості подрібнення до 9 год призводить до зменшення її деформації.


ДЕФОРМАЦІЯ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ, НАНОКОМПОЗИТНИЙ ПОРОШОК, ПОДРІБНЕННЯ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ, РОЗМІР КРИСТАЛІТІВ, РОЗПОДІЛ НАНОЧАСТИНОК