Конференції

ВПЛИВ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ТА УЛЬТРАЗВУКУ НА КОРОЗІЮ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК МІДІ

А.Ф.Андреєва,
  
Є.О.Потіпака,
 
А.В.Мусійчук,
 
Н.А.Власенко,
 
В.М.Караваева
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1307

Анотація

Досліджено залежність швидкості корозії нанорозмірних плівок міді у водному розчині HCl від частоти та інтенсивності впливу змінного електричного поля та ультразвуку, а також товщини шарів за умов впливу наведених чинників. Швидкість корозії оцінювали за збільшенням електроопору плівок. Показано, що в області низьких інтенсивності (до 5 В/см та 10 дБ, відповідно) і частоти (до 200 кГц) спостерігається зниження швидкості корозії не менш, ніж у 5 разів. Гальмування корозії пов’язане із залученням іонів розчину в коливальний процес. Виявлений вплив змінного поля та ультразвуку може бути використаний для керування швидкістю корозії нанорозмірних плівок міді у практиці електроніки та медицини. Для шарів товщиною менше 100 нм переважним є вплив ультразвуку, що “пригнічує” хімічну активність нанорозмірних острівців плівок.


ЗМІННЕ ПОЛЕ, КОРОЗІЯ, МІДЬ, ПЛІВКA, УЛЬТРАЗВУК