Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

НАУКА ПРО СПІКАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ, ДОСЯГНЕННЯ, ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ І НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
I. ВІД НАТУРФІЛОСОФІЇ ДО ФІЗИКИ СПІКАННЯ

Скороход В.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1298

Подано огляд експериментальных та теоретичних рабіт у галузі вивчення процессу спікання металокерамічних і керамічних тіл, які були виконані та надруковані у період з 1922 до 1967 роки минулого століття. Особливу увагу приділено виникненню та и еволюції нових ідей, появі елементів фізичної теорії спікання, прагненню авторів використати весь арсенал доступних у відповідний період розвитку знань у галузі фізики й фізичної механіки твердого тіла. Аналіз процесу накопичення знань щодо явища спікання, оцінка реального внеску в цей процесс окремих дослідників можуть сприяти подальшому удосконаленню фізичної теорії спікання та її наближенню до практичних задач технології порошкових материалів. Підкреслено ключову роль фізиків-теоретиків - Я. І. Френкеля, К. Херрінга, І. М. Ліфшиця - у розв"язанні найскладніших проблем науки про спікання.


АДГЕЗІЯ, В’ЯЗКА ТЕЧІЯ, ГРАНИЦІ ЗЕРЕН, ДИФУЗІЯ ВАКАНСІЙ, КОАЛЕСЦЕНЦІЯ ПОР, МОДЕЛІ ПОРИСТОГО ТІЛА, РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ, РІСТ КОНТАКТІВ, СИЛИ ЗЧЕПЛЕНИЯ, СПІКАННЯ, СТАДІЇ СПІКАННЯ, УСАДКА

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014 , #09/10 , C.42-60


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн