Конференції

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДИСПЕРГУВАННЯ РОЗПЛАВУ НА МОРФОЛОГІЮ, СТРУКТУРУ І ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ВОДОРОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ АЛЮМІНІЮ

О.Д.Нейков,
   
В.Г.Тохтуєв,
 
В.А.Жога,
 
Є.О.Потіпака,
 
І.І.Одокієнко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1295

Анотація

Досліджено розпилені водою алюмінієві порошки, одержані в діапазоні тиску енергоносія від 2,0 до 16,0 МПа та температури розплаву, що зливається, від 690 до 1350 °C. Встановлено, що температура розплаву та тиск енергоносія в зазначених межах майже не впливають на форму близьких за розмірами частинок та морфологію їх поверхні. Основним параметром у формо- та структуроутворенні частинок є їх розмір. Процес теплопередачі відбувається в режимі плівкового кипіння через високий тепловий напір (від 380 до 935 °C) та відповідну йому густину теплового потоку, яка значно перевищує критичну густину. Встановлено, що коефіцієнт тепловіддачі при тиску енергоносія в діапазоні 10–14 MПа змінюється в межах від 104 до 4 x 104 Вт/(м2 • °C) з відхиленнями ±5,5% від середнього значення при зміні густини теплового потоку в діапазоні від 107 до 5 • 107 Вт/м2. Метод визначення коефіцієнта тепловіддачі базується на обчисленні швидкості охолодження за дендритним параметром, що дозволяє підвищити точність розрахунків.


ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД, ДИСПЕРГУВАННЯ, ПЛІВКОВЕ КИПІННЯ, РОЗПЛАВ, ТЕПЛООБМІН, ТИСК ЕНЕРГОНОСІЯ, ФОРМОУТВОРЕННЯ ЧАСТИНОК, ШВИДКІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ