Порошкова металургія

№ 05/06 2017 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Віні M.Хейдарі, M.Седігхі, П.Фархадіпур
ВПЛИВ ЧАСТИНОК Al2O3 НА МІЦНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ ОТРИМАНИХ ПРОКАТКОЮ ДВОШАРОВИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ Al-1050
3
Ю.Ф.Луговський, Ю.М.Подрезов, В.А.Назаренко, Д.Г.Вербило, О.Ю.Коваль
МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТА МЕХАНIЗМИ РУЙНУВАННЯ ШАРУВАТОГО ТЕХНІЧНО ЧИСТОГО ЗАЛІЗА, ОТРИМАНОГО СПІЛЬНОЮ ПРОКАТКОЮ СТРІЧКИ
10

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
А.С.Шiрiнян, Ю.С.Бiлогородський, В.А.Макара
ПРО МОЖЛИВIСТЬ РОЗМIРНО-НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ГIСТЕРЕЗИСУ ФАЗОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЕРШОГО РОДУ В НАНОДИСПЕРСНОМУ ПОРОШКУ МЕТАЛУ
20

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
П.Шарма, C.Шарма, Гарг Р.Кумар, K.Палівал, Д.Кхандуджа, В.Дабра
ВПЛИВ ВМІСТУ ГРАФІТУ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ ЗМІЦНЕНИХ АЛЮМІНІЄВИХ КОМПОЗИТІВ
35
Д.В.Павленко
ОЦIНКА ГАЗОНАСИЧЕННЯ ТИТАНОВИХ СПЛАВIВ, СИНТЕЗОВАНИХ З ПОРОШКIВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗIЇ
46
С.Саттарi, М.Джаханi, А.Aтріан
ВПЛИВ ОБ’ЄМНОГО ВМІСТУ ЗМІЦНЮЮЧОЇ ФАЗИ І ЧАСУ ПОДРІБНЕННЯ НА ФIЗИЧНI ТА МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI КОМПОЗИТIВ Al7075–SiC, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГIЇ
60

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
I.О.Полiшко, Є.М.Бродніковський, Д.М.Бродніковський, Б.Д.Василiв, В.Я.Подгурська, С.М.Шевченко, В.I.Чедрик, M.Андрейчук, О.Д.Васильєв
ВПЛИВ ПОРУВАТОСТI НА МIЦНIСТЬ I ЕЛЕКТРИЧНУ ПРОВIДНIСТЬ КОМПОЗИТУ NiO–3,5YSZ ТА ЙОГО КЕРМЕТУ Ni–3,5YSZ
72

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
Ю.С.Борисов, А.Л.Борисова, М.В.Коломицев, О.П.Масючок, І.І.Тимофєєва, М.А.Васильківська
ВИСОКОСШВИДКIСНЕ ПОВIТРЯНО-ГАЗОВЕ ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ ПЛАКОВАННОГО ПОРОШКУ (Ti, Cr)C–32% (мас.) Ni
87
М.I.Пашечко, Ю.Монтусєвич, К.Дзєдзiц, Ю.Юзвiк
БАГАТОКРИТЕРIАЛЬНА ОЦIНКА ЗНОСОСТIЙКОСТI ЕВТЕКТИЧНИХ ПОКРИТТIВ Fe–Mn–C–B, ЛЕГОВАНИХ Si, Ni ТА Cr
101

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
П.Г.Агравал, Л.О.Древаль, М.А.Турчанін
ВЗАЄМОДIЯ КОМПОНЕНТIВ РОЗПЛАВIВ СИСТЕМИ Cu–Fe З ТИТАНОМ, ЦИРКОНIЕМ ТА ГАФНIЕМ. II. ТЕМПЕРАТУРНО-КОНЦЕНТРАЦIЙНА ЗАЛЕЖНIСТЬ ТЕРМОДИНАМIЧНИХ ФУНКЦIЙ ЗМIШУВАННЯ
110
М.О.Шевченко, В.С.Судавцова, В.Г.Кудін, Л.О.Романова, М.І.Іванов
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Nd
123

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.В.Картузов, О.В.Бистренко
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕССУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ БОРИД-БОРИДНИХ ЕВТЕКТИК
149