Конференції

Порошкова металургія

№ 03/04 2017 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Г.А.Баглюк, В.Я.Куровський
ВПЛИВ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВИХ БРИКЕТОВАНИХ МОДИФІКАТОРІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗЧИНЕННЯ В РОЗПЛАВІ ВАЛКОВОГО ЧАВУНУ
3

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
М.М.Загорний
НАНОДИСПЕРСНI ПОРОШКИ ЯК НАПОВНЮВАЧI ФОТОАКТИВНИХ КОМПОЗИТIВ (ОГЛЯД)
13
А.Йонус, Н.Е.Бача, М.Зергу, Н.Ділмі
СТРУКТУРНІ І МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТНОГО ПОРОШКУ Fe–Co/Al2O3, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ МЕХАНІЧНОГО ЛЕГУВАННЯ
37

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
О.Д.Костенко, С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, М.О.Крапівка, М.В.Карпець
ЗНОСОСТIЙКIСТЬ ВИСОКОЕНТРОПIЙНИХ СПЛАВIВ
49

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Н.К.Давидчук, М.П.Гадзира, Я.Г.Тимошенко
ВЗАЄМОДIЯ КАРБIДУ ХРОМУ З ОКСИДОМ ВОЛЬФРАМУ ТА ВПЛИВ СИНТЕЗОВАНИХ ПРОДУКТIВ НА ЗНОСОСТIЙКІСТЬ СТВОРЕНИХ МЕТАЛОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ
59
Лунлун Дун, Венге Чень, Ліньтао Хоу, Нань Ден, Ченхао Чжен
СИСТЕМА W–Cu: СИНТЕЗ, МОДИФIКАЦIЯ, ЗАСТОСУВАННЯ
67

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
Б.М.Рудь, Є.Я.Тельников, О.К.Марчук, І.І.Тимофєєва, К.А.Мелешевич, Л.I.Фіялка
ВПЛИВ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ ТОВСТИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ДИСПЕРСНОГО Со3В НА ЇХ ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА МАГНІТООПІР
84
Ю.С.Борисов, А.Л.Борисова, Т.В.Цимбалiста
ДОСЛIДЖЕННЯ МIЖФАЗОВОЇ ВЗАЄМОДIЇ В СУМIШI ПОРОШКIВ НА ОСНОВI СИСТЕМИ Fe–Al МЕТОДОМ ДИФЕРЕНЦIЙНОГО ТЕРМIЧНОГО АНАЛIЗУ
91
В.М.Воєводiн, В.I.Змiй, С.Г.Руденький
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНI ЖАРОСТIЙКI ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛIВ ТА ЇХ СПЛАВIВ (ОГЛЯД)
100

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.Л.Семенова, В.М.Петюх, О.С.Фомічов
ДIАГРАМА СТАНУ КВАЗIБIНАРНОЇ СИСТЕМИ ZrCo–ZrNi
118
А.М.Сторчак, Л.В.Артюх, А.В.Грицiв, П.Г.Агравал, М.А.Турчанін, Т.Я.Великанова
ФАЗОВI РIВНОВАГИ В СИСТЕМI Cu–Ti–Zr ПРИ ТЕМПЕРАТУРI 750 °С.
II. IЗОТЕРМIЧНИЙ ПЕРЕРIЗ ПРИ ВМIСТI МIДI ВIД 50 ДО 100% (АТ.)
131
П.Г.Агравал, Л.О.Древаль, М.А.Турчанін
ВЗАЄМОДIЯ КОМПОНЕНТIВ РОЗПЛАВIВ СИСТЕМИ Cu–Fe З ТИТАНОМ, ЦИРКОНIЄМ ТА ГАФНIЕМ, ЩО ЗДАТНI ДО АМОРФIЗАЦIЇ.
I. КАЛОРИМЕТРИЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ ЕНТАЛЬПIЇ ЗМIШУВАННЯ
143