Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВПЛИВ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ ТОВСТИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ДИСПЕРСНОГО Со3В НА ЇХ ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА МАГНІТООПІР

Рудь Б.М., Тельников Є.Я., Марчук О.К., Тимофєєва І.І., Мелешевич К.А., Фіялка Л.I.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2370

Розв’язано важливу науково-технічну проблему створення гранульованих резистивних товстих плівок, які застосовуються у мікроелектроніці та приладобудуванні. Одержано гранульовані Со-вмісні магніторезистивні плівки методом трафаретного друку на діелектричну підкладку паст, які складаються з мікродисперсного бориду Со3В та органічної зв’язки. Нанесені плівки піддавали термообробці на повітрі без будь-якого захисту. Методами дериватометричного та рентгенофазового аналізів встановлено, що за Т = 650–850 °С у структурі плівок наявні лише феромагнітний Со (ГЦК) та аморфний В2О3. Виходячи з цього розроблено режими термообробки плівок. Вивчено вплив магнітного поля на їхній електроопір.


ДЕРИВАТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ, МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ, МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПЛІВКA, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, ТЕРМООБРОБКА

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017 , #03/04 , C.84-90


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн