Порошкова металургія

№ 01/02 2017 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Фатма Макнi, Мохамед Кчоу, Анна-Ліза Крістол, Ріадх Еллейх, Яннік Деспланк
НОВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗМІШУВАННЯ СКЛАДОВИХ ФРИКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
О.М.Сидорчук, К.О.Гогаєв, О.К.Радченко
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЇ ОБРОБКИ КОРОЗІЙНО-СТІЙКОЇ СТАЛІ, ОДЕРЖАНОЇ СТРУМЕНЕВИМ ФОРМУВАННЯМ
19
Шуньлі Чжао, Цзюньфей Фань, Цзеюй Чзан, Кочи Чоу
ХАРАКТЕР ГАРЯЧОГО ДЕФОРМУВАННЯ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ, ОТРИМАНОЇ МЕТОДОМ СТРУМЕНЕВОГО ФОРМУВАННЯ
23

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Ю.Г.Ткаченко, Д.З.Юрченко, М.С.Ковальченко, В.Ф.Бритун, І.І.Тимофєєва
СПIКАННЯ ПІД ТИСКОМ, СТРУКТУРА І ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРИАЛІВ СИСТЕМИ SiC–Al
34

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.В.Гарбуз, В.П.Сергєєв, Л.С.Суворова, В.А.Петрова, Л.М.Кузьменко, Т.М.Терентьєва, Т.А.Сілінська
ОЦIНКА ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ПОПЕРЕЧНОШАРОВИХ НАНОВОЛОКОН ВУГЛЕЦЮ ХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ
50

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Г.А.Баглюк, О.М.Iвасишин, О.О.Стасюк, Д.Г.Саввакiн
ВПЛИВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ШИХТИ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТI СПЕЧЕНИХ ТИТАНОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ З ВИСОКОМОДУЛЬНИМИ СПОЛУКАМИ
59
К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, Ю.М.Подрезов, Ю.Ф.Луговський, В.А.Назаренко, О.Ю.Коваль, Я.І.Євич
МЕХАНІЧНІ ТА ВТОМНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕФОРМОВАНИХ ПОРОШКОВИХ ТИТАНОВИХ СТРІЧОК, ОТРИМАНИХ АСИМЕТРИЧНОЮ ПРОКАТКОЮ
69

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
М.С.Стороженко, О.П.Уманський, О.Є.Терентьєв, І.М.Закієв
ВПЛИВ СТРУКТУРИ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ СИСТЕМИ TiB2–(Fe–Mo) НА МЕХАНІЧНІ ТА ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
78
Лю Веньмін, Шен Тяньюань, Кун Дэцзюнь
МІКРОСТРУКТУРА ПОВЕРХНІ РАЗДІЛУ ТА ФРИКЦІЙНЕ ЗНОШУВАННЯ АЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ FeCrBSi, ОТРИМАНИХ ШВИДКІСНИМ ГАЗОПОЛУМЕНЕВИМ НАПИЛЕННЯМ
91

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.М.Сторчак, Л.В.Артюх, Л.А.Дума, П.Г.Агравал, М.А.Турчанін, Т.Я.Великанова
ФАЗОВI РIВНОВАГИ В СИСТЕМI Cu–Ti–Zr ПРИ ТЕМПЕРАТУРI 750 °С
І. ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ПРИ ВМІСТІ МІДІ ВІД 0 ДО 50% (ат.)
102
Я.С.Тищенко, С.М.Лакиза, В.П.Редько, В.П.Редько
IЗОТЕРМIЧНИЙ ПЕРЕРIЗ ДIАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–TiO2–Gd2O3 ПРИ 1400 °С
115
В.С.Судавцова, М.О.Шевченко, В.Г.Кудiн, Л.О.Романова, М.І.Іванов
ТЕРМОДИНАМIЧНI ВЛАСТИВОСТI СПЛАВIВ СИСТЕМИ Co–Pr
122
В.П.Красовський, Л.Р.Вишняков, В.О.Коханий, Н.О.Красовська
БЕЗСВИНЦЕВІ ПРИПОЇ ДЛЯ ПАЯННЯ ДРОТЯНИХ СIТОК НА ОСНОВІ МІДНИХ СПЛАВIВ
132
ХойМін Чень, Геньфен Шан, Ван І Ху, Хан Ван
КІНЕТИКА РОСТУ ИНТЕРМЕТАЛЕВИХ СПОЛУК ПРИ РЕАКЦІЯХ НА ГРАНИЦЯХ МІЖ БЕЗСВИНЦЕВИМ ПРИПОЄМ SnAgCuGa ТА МІДНОЮ ПІДКЛАДКОЮ
141

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
М.І.Гречанюк, Г.А.Баглюк, П.П.Кучеренко, А.Г.Мельник, І.М.Гречанюк, В.Г.Гречанюк, Ю.А.Смашнюк
ЛАБОРАТОРНА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА УСТАНОВКА L-2 БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СПЛАВІВ, КОНДЕНСОВАНИХ КОМПОЗИТІВ, ПОКРІТТІВ ТА ПОРОШКІВ
147