Конференції

ХАРАКТЕР ГАРЯЧОГО ДЕФОРМУВАННЯ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ, ОТРИМАНОЇ МЕТОДОМ СТРУМЕНЕВОГО ФОРМУВАННЯ

Шуньлі Чжао,
 
Цзюньфей Фань,
 
Цзеюй Чзан,
 
Кочи Чоу
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2306

Анотація

Характер гарячого деформування сталі 1.28C–6.4W–5Mo–4.2Cr–3.1V–8.5Co, отриманої методом струменевого формування, досліджено в діапазоні температур від 950 до 1100 °C при швидкості деформації від 0,1 до 50 с–1 та дійсній деформації 1,0. Визначено енергію активації гарячої деформації. Взаємозвʼязок між напруженням течії та параметром Зенера–Холломон проаналізовано через функцію гіперболічного синусу вусьому діапазоні умов деформації. Мікроструктурним аналізом руйнування карбідних сітоку вибраних діапазонах температурита швидкості деформування визначено розмір і характер розподілу карбідних зерен.Знайдено відповідні діапазони температури і швидкості деформації, які забезпечують отримання тонкодисперсних кулястих частинок карбідів та їх рівномірний розподіл.


ГАРЯЧЕ ДЕФОРМУВАННЯ, КАРБІД, НАПРУГА ПЛАСТИЧНОЇ ТЕЧІЇ, СТРУМЕНЕВЕ ФОРМУВАННЯ, ШВИДКІСТЬ ДЕФОРМАЦІЇ, ШВИДКОРІЗАЛЬНІ СТАЛІ