Конференції

Порошкова металургія

№ 09/10 2017 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Г.М.Макаренко, Л.А.Крушинська, І.І.Тимофєєва, М.А.Васильківська, В.Ю.Мацера, Д.П.Зяткевич, В.К.Медюх, Р.М.Медюх, В.Ф.Лабунець, †І.В.Уварова
ВИСОКОДИСПЕРСНI ПОРОШКИ БОРОСИЛIЦИДНИХ СИСТЕМ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
П.Фархадiпур, М.Седiгхi, Вiнi М.Хейдарi
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПРОКАТНОГО ЗВАРЮВАННЯ ЛИСТIВ КОМПОЗИТУ AA5083–1% Al2O3 НА ЙОГО МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI
14

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
†В.О.Лавренко, І.О.Подчерняєва, Д.В.Щур, А.Д.Золотаренко, О.Д.Золотаренко
ОСОБЛИВОСТІ ФIЗИЧНОЇ ТА ХIМIЧНОЇ АДСОРБЦIЇ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРIАЛІВ З ГАЗАМИ
23
Н.Д.Пінчук, М.П.Гадзира, I.Д.Гнилиця
ОСОБЛИВОСТI СИНТЕЗУ КАРБIДУ ХРОМУ З ВИКОРИСТАННЯМ РIЗНИХ ФОРМ ВУГЛЕЦЮ
34

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Т.А.Роїк, О.А.Гавриш, Ю.Ю.Вiцюк, О.I.Хмiлярчук
НОВI КОМПОЗИЦIЙНI МАТЕРIАЛИ НА ОСНОВI МIДI ДЛЯ ВАЖКОНАВАНТАЖЕНИХ ВУЗЛIВ ТЕРТЯ
40
Понрадж Н.Виджай, А.Азхагураджан, С.Ч.Веттівел, Шейджан Х.Сахая, П.Я.Набхірадж
ОБРОБКА МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА МІКРОСТРУКТУРА МІДНОГО КОМПОЗИТУ, ЗМІЦНЕНОГО НАНОЛИСТАМИ ГРАФЕНУ
49

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
Р.М.Медюх, В.К.Медюх, †І.В.Уварова
ДИФУЗIЙНЕ ХРОМУВАННЯ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТIВ НА ОСНОВІ МОЛIБДЕНУ
63
О.В.Ляснiкова, О.О.Дударева, В.Н.Лясников, О.А.Маркелова, І.П.Грішина
СКЛАД ТА МІКРОСТРУКТУРА ПОРОШКУ ЗАМІЩЕНОГО ЦИНКОМ ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТУ ТА ПЛАЗМОВОГО БIОПОКРИТТЯ НА ЙОГО ОСНОВІ
70

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Л.О.Древаль, М.А.Турчанін, П.Г.Агравал, Йонг Ду
СИСТЕМА Co–Cu–Fe: ВЕРИФIКАЦIЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ФАЗОВИХ РIВНОВАГ I МОДЕЛЮВАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЗА УЧАСТЮ ВПОРЯДКОВАНОЇ ФАЗИ
76
М.О.Шевченко, В.Г.Кудiн, М.І.Іванов, †В.В.Березуцький, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМIЧНI ВЛАСТИВОСТI СПЛАВIВ СИСТЕМИ Ba–In
88
Ю.М.Солонін, О.З.Галій, К.О.Грайворонська, †В.О.Лавренко
ЕЛЕКТРОХIМIЧНI ВЛАСТИВОСТI СПЛАВУ Zr–Mn–Cr–Ni–V ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ ЦИКЛУВАННI ПIСЛЯ ЭКСПОЗИЦIЇ НА ПОВIТРI
101
О.М.Григорьєв, І.П.Нешпор, Т.В.Мосіна, В.Б.Винокуров, О.В.Коротеєв, O.В.Бурячек, Д.В.Ведель, А.М.Степанчук, Л.Сiльвестронi
ПОВЕДIНКА УЛЬТРАВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КЕРАМIКИ НА ОСНОВІ ZrB2 ПРИ ОКИСНЕННІ
110
I.I.Булик, I.В.Борух
ВЗАЄМОДIЯ З ВОДНЕМ РОЗМЕЛЕНОГО СПЛАВУ SmCo4,8Zr0,2
120

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.О.Крапівка, О.М.Мисливченко, М.В.Карпець
КОНЦЕПЦIЯ БАЗОВОГО СПЛАВУ ПРИ РОЗРОБЦI ВИСОКОЕНТРОПIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ
130

ОБМІН ДОСВІДОМ
Н.Шарма, К.Кумар, В.Кумар
ПОСТОБРОБКА ІНТЕРМЕТАЛІДУ NiTi: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ
144