Конференції

ПОСТОБРОБКА ІНТЕРМЕТАЛІДУ NiTi: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ

Н.Шарма,
 
К.Кумар,
 
В.Кумар
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2439

Анотація

Інтерметалід NiTi, який отримав назву Нітинол, існує в еквіатомній фазі, утворе-ній Ni і Ti. Зростаюче застосування нітинолу в аерокосмічній та медичній промисловості пов’язано з такими його унікальними властивостями, як псевдопружність, корозійна стійкість, ефект пам’яті форми і біосумісність. NiTi можна отримати традиційними і нетрадиційними методами, а його властивості можна контролювати шляхом зміни складу, пористості, а також встановлення необхідної форми за різних режимів термічної і механічної обробки. Після виготовлення заготовок нітинолу їх необхідно піддавати декільком технологічним операціям в залежності від сфери застосування. В даній статті наведено короткий огляд операцій постобробки, що включає механічну і термічну обробку для встановлення форми виробів з інтерметаліду NiTi, а також пов’язаних з цим проблем і завдань.


ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, МЕХАНІЧНА ОБРОБКА, НІТИНОЛ (NITI), ПОВЕРХНЕВЕ ПОКРИТТЯ, ПОСТОБРОБКА, СПЛАВ З ПАМ’ЯТТЮ ФОРМИ (SMA), ТЕРМООБРОБКА