Конференції

НОВI КОМПОЗИЦIЙНI МАТЕРIАЛИ НА ОСНОВI МIДI ДЛЯ ВАЖКОНАВАНТАЖЕНИХ ВУЗЛIВ ТЕРТЯ

Т.А.Роїк,
 
О.А.Гавриш,
 
Ю.Ю.Вiцюк,
 
О.I.Хмiлярчук
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2429

Анотація

Проаналізовано граничні умови можливого використання втулок з нового композиційного підшипникового матеріалу на основі міді, який легований нікелем і молібденом та містить добавки твердого мастила CaF2 (ДН5М3КФ9). Досліджено структуру та триботехнічні властивості при випробуваннях в умовах важконавантаженого реверсивного тертя (температура 400–600 °С і навантаження до 6,0 МПа на повітрі). Дослідження сфокусовано на розподілі CaF2 у композиті з матрицею Cu–Ni–Mo, ролі фториду кальцію у самозмащуванні матеріалу, розподілі хімічних елементів пари тертя і CaF2 у контактній зоні при важких умовах експлуатації. Показано, що тверде мастило рівномірно розподілене вздовж контактних поверхонь, оскільки воно обволакує всю фрикційну область у процесі важконавантаженого реверсивного тертя. Встановлено, що трибоплівки, сформовані у присутності твердого мастила CaF2, забезпечують високу зносостійкість. Також новий матеріал для втулок має високу теплопровідність. Такі властивості розширюють межі використання нових композиційних підшипникових втулок на основі міді у шасі транспортних засобів.


ВТУЛКА ПІДШИПНИКА, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МІДЬ, ПЛІВКИ ТЕРТЯ, ТВЕРДЕ МАСТИЛО, ТЕХНОЛОГІЯ, ШАСІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ