Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВЗАЄМОДIЯ КАРБIДУ ХРОМУ З ОКСИДОМ ВОЛЬФРАМУ ТА ВПЛИВ СИНТЕЗОВАНИХ ПРОДУКТIВ НА ЗНОСОСТIЙКІСТЬ СТВОРЕНИХ МЕТАЛОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ

Давидчук Н.К., Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2368

Розглянуто процеси взаємодії в системі Cr7C3–WO3 при високотемпературному нагріванні. Встановлено, що отримані порошкові продукти взаємодії характеризуються багатокомпонентним складом, в якому переважають карбід хрому та складні карбіди хрому і вольфраму. Досліджено характеристики та структуру даних високодисперсних порошкових композицій (лігатур). Встановлено, що сплавлені зразки порошкового заліза з додаванням розроблених лігатур характеризуються високою дисперсністю. Вони мають однорідну мікроструктуру з волокнистими, стрижневими та пластинчатими нанорозмірними карбідними утвореннями. Визначено густину, мікротвердість, твердість та зносостійкість сплавлених зразків. Встановлено вплив розроблених лігатур на стійкість до абразивного зношування сплавлених металокомпозитів.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІД ХРОМУ, ЛІГАТУРА, МЕТАЛОКОМПОЗИТ, ОКСИД ВОЛЬФРАМУ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017 , #03/04 , C.59-66


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн