Конференції

Порошкова металургія

№ 11/12 2016 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, Ю.М.Подрезов, Я.І.Євич, О.Ю.Коваль
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ УЩІЛЬНЮЮЧОЇ ПРОКАТКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО ТИТАНОВОГО ПРОКАТУ
3
А.В.Миницький, П.І.Лобода
ІНФІЛЬТРАЦІЯ МАСТИЛА В ОБ'ЄМ ПОРИСТОГО БРИКЕТУ ПРИ ПРЕСУВАННІ
11

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
П.Лада, А.Мязга, Я.Возняк, К.Конопка, А.Ольшина
ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТІВ ZrO2–Ti МЕТОДОМ ІСКРОВОГО ПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ
16

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
†В.І.Дибков
БОРУВАННЯ ХРОМОВИХ СТАЛЕЙ
23
Я.А.Ситник, В.А.Маслюк, С.Б.Котляр, О.М.Блощаневич, А.І.Стегній
МАГНІТОМ’ЯКІ ПРЕЦИЗІЙНІ ТЕРМОМАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ: ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕХНІЦІ (ОГЛЯД)
30

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Лей Чжан, Чжифу Хуан, Юпен Шень, Лян Го
ОБ´ЄМНА МЕТАЛОКЕРАМІКА НА ОСНОВІ Mo2FeB2, ЩО ОТРИМАННА МЕХАНІЧНИМ ПОМЕЛОМ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ ТА РЕАКЦІЙНИМ СПІКАННЯМ З БОРУВАННЯМ
41
О.М.Григорьєв, В.Б.Винокуров, Т.В.Мосіна, Л.М.Мелах, М.Д.Бега, О.В.Коротеєв, Л.І.Клименко, А.В.Степаненко
КІНЕТИКА УЩІЛЬНЕННЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БОРИДУ ЦИРКОНІЮ, СПЕЧЕНОГО У ПРИСУТНОСТІ АКТИВУЮЧИХ ДОБАВОК
54

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
І.О.Подчерняєва, О.М.Григорьєв, А.Д.Панасюк, Ю.І.Євдокименко, В.М.Кисіль, Д.В.Юречко, В.М.Панашенко
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ZrB2 ОТРИМАНИХ НА МЕТАЛЕВИХ СПЛАВАХ МЕТОДОМ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ПОВІТРЯНОПАЛИВНОГО НАПИЛЕННЯ
71

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Я.С.Тищенко, С.М.Лакиза, В.П.Редько, О.В.Дуднік
ІЗОТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–TiO2–Y2O3 ПРИ 1550 ТА 1400 °С
82
П.Г.Агравал, Л.А.Древаль, М.А.Турчанін
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ ЗАЛІЗА З ТИТАНОМ, ЦИРКОНІЄМ І ГАФНІЄМ
93
П.М.Суботенко, В.Г.Кудін, М.О.Шевченко, М.І.Іванов, †В.В.Березуцький, В.С.Судавцова
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ La–Ni
105
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МІКРОГРАВІТАЦІЇ НА ЗМОЧУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОВЕРХОНЬ РІЗНИМИ РІДИНАМИ
115

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Т.А.Веліканова
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА СТАБІЛЬНА π-ФАЗА В СИСТЕМІ Fe–Mo–Cr–C, КРИСТАЛІЧНА БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ
122
М.С.Шкоропадо, С.Г.Орловська, Ю.А.Шевченко
ВИВЧЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕХАНІЗМУ РОСТУ КРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР НА ПОВЕРХНІ ВОЛЬФРАМОВИХ ДРОТІВ ЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ
129

ОБМІН ДОСВІДОМ
В.П.Кравченко, Г.А.Баглюк, А.І.Троцан
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУМЕНЕВОГО ПОМЕЛУ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ З ДОМЕННИХ ШЛАКІВ
137

ІНФОРМАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЯ. ХРОНІКА
Д.А.Левіна, †Л.І.Чернишев
АДИТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО — ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО
145