Конференції

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА СТАБІЛЬНА π-ФАЗА В СИСТЕМІ Fe–Mo–Cr–C, КРИСТАЛІЧНА БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2276

Анотація

Одержано масивний зразок складу 51,9Fe11,1Mo26,3Cr10,7C (% (ат.)) зі структурою типу β-Mn, який було досліджено методами рентгенівської дифракції, високотемпературного диференційного термічного аналізу та світлової мікроскопії. Встановлено, що високотемпературна стабільна π-фаза типу β-Mn системи Fe–Mo–Cr–C кристалізується з розплаву з відкритим максимумом, координати сингулярної точки є близькими до 51,9Fe11,1Mo26,3Cr10,7C (% (ат.)) та 1520 ± 25 К. Наведено структурні характеристики фази. Коефіцієнт її термічного розширення складає

14,32 ∙ 10–6 K–1, а мікротвердість — 15,9 ГПа. Виявлено високу хімічну стійкість π-фази до неорганічних кислот та їх сумішей при температурах від кімнатної до кипіння.


КОЕФІЦІЄНТ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ, КОНГРУЕНТНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, СИСТЕМА FE–MO–CR–C, СТРУКТУРА ТИПУ β-MN