Конференції

Порошкова металургія

№ 03/04 2016 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Цюмінь Ян, Цьзяньгао Ян, Цьзяньмін Жуань, Цзе Ву, Гуохуа Ні, Танчже Оуян
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИПАЛЕННЯ ПОРОШКУ ПРЕКУРСОРА WC–Co
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
М.Б.Штерн, Є.В.Картузов
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ УДАРНИХ ХВИЛЬ У ВИСОКОПОРИСТИХ МАТЕРІАЛАХ
13

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Х.Курт, Х.Арік, С.Багджи
АБРАЗИВНИЙ ЗНОС, СТРУКТУРА І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ Al–Al2O3, ОТРИМАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩ ЗМІШУВАННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
23
О.І.Юркова, В.В.Чернявський, В.Ф.Горбань
СТРУКТУРА І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ AlCuNiFeТі І AlCuNiFeCr, ОТРИМАНИХ МЕХАНІЧНИМ ЛЕГУВАННЯМ З ПОДАЛЬШИМ СПІКАННЯМ ПІД ТИСКОМ
37
М.Тюркмен
ВПЛИВ ВМІСТУ ВУГЛЕЦЮ НА МІКРОСТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
53

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.Р.Пархомей, Н.Д.Пінчук, О.Є.Сич, Т.В.Томила, Г.Б.Товстоног, В.Ф.Горбань, Я.І.Євич, О.А.Куда
СТРУКТУРНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛОКЕРАМІЧНИХ БІОАКТИВНИХ КОМПОЗИТІВ
62
О.М.Григорьєв, В.Б.Винокуров, Л.І.Клименко, М.Д.Бега, М.І.Даниленко
СПІКАННЯ ДИБОРИДА ЦИРКОНІЮ І ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРИСУТНОСТІ Cr3С2
77
†В.О.Лавренко, О.П.Уманський, О.М.Полярус, В.М.Талаш, В.А.Швець, Л.М.Капітанчук
ВПЛИВ ДОБАВОК ДИБОРИДА ХРОМУ В ІНТЕРМЕТАЛІДНУ МАТРИЦЮ НА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ NiAl–CrB2 У МОРСЬКІЙ ВОДІ
90

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Л.С.Крикля, К.Є.Корнієнко, В.Г.Хоружа, В.М.Петюх, Л.А.Дума, А.В.Самелюк, В.Б.Соболєв
БУДОВА СПЛАВІВ І ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ СИСТЕМИ Hf– Ru– Rh
IV. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ І ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Ru–HfRu–HfRh–Rh
97
Ю.В.Фартушна
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ ДІАГРАМ СТАНУ ТРЬОХКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ Ti–РЗМ–{Si, Ge, Sn, Ga}
109

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.О.Фірстов, Т.Г.Рогуль, М.О.Крапівка, С.С.Понoмарьов, В.В.Ковиляєв, М.І.Даниленко, М.Д.Бега, В.І.Даниленко, С.І.Чугунова
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ТВЕРДОРОЗЧИННОГО ЗМІЦНЕННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ CrMnFeCoNi
127

ОБМІН ДОСВІДОМ
В.А.Барабаш, О.М.Демидик, В.Л.Сироватка, М.С.Яковлєва, І.І.Тимофєєва, М.А.Васильківська, К.Н.Гальцов, А.А.Бондаренко, О.Є.Терентьєв, О.Д.Костенко
ВПЛИВ МЕТОДІВ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІДІВ ТИТАНУ
142

З ІСТОРІЇ НАУКИ ПРО МАТЕРІАЛИ
†Г.Г.Гнесін
ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО НЕОРГАНІЧНІ МАТЕРІАЛИ
(ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД)
148